Lịch công tác tuần thứ 04 từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 04 từ ngày 23/09 đến ngày 29/09 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

23/09

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

8h00: T.N.Anh họp với Hãng thiết bị (Sân bay Gia Lâm)

8h00: Làm việc với Kiểm toán nhà nước (T.B.Liên)

8h30: Họp đoàn đi Hàn Quốc (P.510-T5)

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

16h00: Họp về đề tài Thiết bị TCKTTV (H.Thái Bình, P.D.H.Bình, T.V.Quang, K.N.Anh)

Thứ 3

24/09

Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền

7h30: Tổng kết tiểu dự án FIRST Phòng Thí nghiệm trọng điểm (Hội trường tầng 5)

Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền

14h00: Seminar cơ học thủy khí (P.140-T1)

Thứ 4

25/09

Thứ 5

26/09

 

 

Thứ 6

27/09

 

 

Thứ 7

28/09

 
C.Nhật

29/09

 

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;