Lịch công tác tuần thứ 05 từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 05 từ ngày 30/09 đến ngày 06/10 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

30/09

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

8h30: Họp phòng NC&DV (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề)

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

12h00: Họp với W+B và ADB (Lý Thường Kiệt). T.N.Anh, T.T.Huyền, P.T.Mây

Thứ 3

01/10

Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền

9h00: Họp Lãnh đạo TT với Khoa về phòng và thiết bị

09h15: Họp nhóm BĐKH Quảng Nam (P.510-T5)

Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền

Thứ 4

02/10

Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình

15h00: Tập huấn hệ thống vật lý HPC (P. 510 T5): Đặng Đình Đức, PDH Bình

Thứ 5

03/10

Trực: 8h00: P.T.Mây; N.H.Thủy; T.T.Huyền

13h30: Q&A Meeting – FEWS Client Server (808T5): N.B.Tùng, T.T.Tùng, N.K.N.Anh, L.T.T.Anh, P.D.H.Bình, Đ.Đ.Đức, T.T.Huyền

15h00: Meeting CEFD + Mr Thomas + Hai Au (510T5)

Trực: 13h30: P.T.Mây; N.H.Thủy; T.T.Huyền

Thứ 6

04/10

Trực: 8h00: L.V.Anh;T.V.Quang; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh;T.V.Quang; N.K.N.Anh

Thứ 7

05/10

 
C.Nhật

06/10

 

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;