Lịch công tác tuần thứ 07 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 07 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

15/10

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

T.N.Anh làm việc với RHD về dự án Coastal Hazard

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

T.N.Anh làm việc với RHD về dự án Coastal Hazard

Thứ 3

16/10

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

T.N.Anh làm việc với RHD về dự án Coastal Hazard

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

16h00: T.N.Anh, T.B.Liên làm việc với BQLDA FCB, 36 Đại Cồ Việt

Thứ 4

17/10

Trực: 8h00: L.V.Anh; P.D.H.Bình

10h00-12h00: Cán bộ phòng NCDV tham gia seminar của GS. Roelvink, IHE, Delft, Nertheland (P.401-T1)
Trực: 13h30: L.V.Anh; P.D.H.Bình

14h00-17h00: Workshop về XBeach của GS. Roelvink

Thứ 5

18/10

Trực: 8h00: N.T.QuỳnhP.D.H.Bình

8h00: Làm việc với Chi cục thuế Thanh Xuân. (T.N.Anh, T.B.Liên, T.K.Ngân).

Trực: 13h30: N.T.QuỳnhP.D.H.Bình

13h30: Tọa đàm với BQLDA FIRST, chủ đề “Tính tuân thủ các quy định trong hoạt động Đấu thầu – Tài chính tại các Tiểu dự án”. Địa điểm: Phòng 407 – tầng 4 – Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia – 24 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm Hà Nội. (Đ.Đức, Liên, V.Anh tham gia)

Thứ 6

19/10

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

18h45 – 19h15: Tổng duyệt văn nghệ. Hội trường tầng 7, nhà T5.

Thứ 7

20/10

8h00: Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018) và Hội diễn văn nghệ hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống Công đoàn Đại học Tổng hợp Hà Nội – Công đoàn Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN (1958-2018).
– Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà T5.
 13h30: Biểu diễn tiết mục văn nghệ của cán bộ Trung tâm. Hội trường tầng 7, nhà T5.
C.Nhật

21/10

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;