Lịch công tác tuần thứ 09 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 09 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

29/10

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

8h30 – 17h00: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (Tất cả CB Trung tâm tham dự, P.416-T1)

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh
Thứ 30/10 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

8h30 – 17h00: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (Tất cả CB Trung tâm tham dự, P.416-T1)

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 4

31/10

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

8h30 – 17h00: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (Tất cả CB Trung tâm tham dự, P.416-T1)
Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

 

Thứ 5

01/11

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

8h00: Lễ Khai mạc Khóa đào tạo ngắn hạn “Kỹ năng xây dựng chương trình/đề cương môn học theo chương trình quốc tế” Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (P.416-T1)

Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Khóa đào tạo ngắn hạn “Kỹ năng xây dựng chương trình/đề cương môn học theo chương trình quốc tế” Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (P.416-T1)

15h00: joint-seminar với Trung tâm Khoa học Dữ liệu về Dự báo tổ hợp. Phòng 409-T4. (Cán bộ quan tâm tham dự)

Thứ 6

02/11

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

8h00 – 17h00: Khóa đào tạo ngắn hạn “Kỹ năng xây dựng chương trình/đề cương môn học theo chương trình quốc tế” Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (P.416-T1)

9h00: Seminar phòng NCDV về Tăng cường chất lượng các sản phẩm tư vấn và giám sát dự án. Phòng 407-T3. (Toàn bộ CB phòng NCDV và Vân Anh, Ngân)

Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

14h00: Seminar Đề tài Xâm nhập mặn ĐBSCL. Tầng 7, Tòa nhà thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội (T.N.Anh, N.B.Tùng và cán bộ quan tâm tham dự)

Thứ 7

03/11

 
C.Nhật

04/11

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;