Lịch công tác tuần thứ 13 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 13 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

26/11

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

GĐ T.N.Anh đi công tác đến hết ngày 27/11

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh
Thứ 3

27/11

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 4

28/11

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 5

29/11

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 6

30/11

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Seminar thường kỳ tháng 11 (8h00 – phòng 407T3)

Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Thứ 7

01/12

 
C.Nhật

02/12

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;