Lịch công tác tuần thứ 17 từ ngày 24/12 đến ngày 30/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 17 từ ngày 24/12 đến ngày 30/12 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

24/12

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

10h00: Họp nhóm báo cáo Mũi Tấn, Tầng 1 Nhà Chuyên Đề (T.N.Anh, Đ.Đức, Lộc)

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

12h30: T.N.Anh, K.N.Anh, Đ.Đức đi nghiệm thu dự án BĐKH Khánh Hoà (đến hết thứ 3)

Thứ 3

25/12

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Bắt đầu khảo sát dự án ADB Đồng Hới tại Đồng hới (phụ trách: Trần Vinh Quang).

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 4

26/12

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

10h00: T.N.Anh họp PMO

9h00: Đ.Đức kiểm tra thiết bị radar (P407T3)

Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

15h00: Họp đề tài Phú Yên, P.301-T1 (T.N.Anh, Bình, Quỳnh, Lộc)

Thứ 5

27/12

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

13h00: T.N.Anh, Đ.Đức, TT.Huyền họp gói thầu C2-DV3. Phòng họp tầng 6, tổng cục KTTV.

Thứ 6

28/12

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

15h00: Đ.Đức, NT.Kiên Họp với công ty GYMASYS về yêu cầu cấu hình phần mềm quản lý CSDL

Thứ 7

29/12

 
C.Nhật

30/12

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;