Lịch công tác tuần thứ 18 từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 18 từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

31/12

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
Thứ 3

01/01

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Thứ 4

02/01

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

9h00: Họp tiến độ dự án WB8 và  dự án XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM (Trần Ngọc Anh, Trần Quang Đức, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Bách Tùng, Nguyễn Thị Hồng, Phạm Tuyết Mây, Phạm Duy Huy Bình, Đặng Đình Đức – 808T5)

 

Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 5

03/01

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

16h00: Họp tiến độ dự án WB8 và  dự án XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM (Trần Ngọc Anh, Trần Quang Đức, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Bách Tùng, Nguyễn Thị Hồng, Phạm Tuyết Mây, Phạm Duy Huy Bình, Đặng Đình Đức – 808T5)

Thứ 6

04/01

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Thứ 7

05/01

 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh
C.Nhật

06/01

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;