Lịch công tác tuần thứ 22 từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 22 từ ngày 28/01 đến ngày 03/02 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

28/01

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

Thứ 3

29/01

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 4

30/01

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 5

31/01

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 6

01/02

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Thứ 7

02/02

 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
C.Nhật

03/02

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;