Lịch công tác tuần thứ 25 từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 25 từ ngày 18/02 đến ngày 24/02 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

18/02

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

T.N.Anh, T.V.Quang, P.D.H.Bình đi công tác

 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

19/02

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 4

20/02

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

8h30: Quyết toán kinh phí đã thực hiện trong năm 2018 đề tài BĐKH 02/16-20.
Đia điểm: Phòng A1801, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội (T.Q.Đức, Tr.K.Ngân, L.V.Anh tham gia).

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 5

21/02

Trực: 8h00: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

22/02

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

23/02

C.Nhật

24/02

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;