Lịch công tác tuần thứ 32 từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 32 từ ngày 08/04 đến ngày 14/04 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

08/04

Trực: 8h00: L.V.Anh

T.T.Huyền, P.D.H.Bình, K.N.Anh, N.T.Quỳnh, N.H.Thủy đi công tác TP.HCM

Tr.V.Quang, N.X.Lộc, N.B.Tùng, P.T.Mây đi công tác Phú Yên

 Trực: 13h30: L.V.Anh

Thứ 3

09/04

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân

Thứ 4

10/04

Trực: 8h00: Tr.B.Liên Trực: 13h30: Tr.B.Liên

Thứ 5

11/04

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân Trực: 13h30: Tr.K.Ngân

Thứ 6

12/04

Trực: 8h00: L.V.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh

Thứ 7

13/04

C.Nhật

14/04

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;