Lịch công tác tuần thứ 33 từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 33 từ ngày 15/04 đến ngày 21/04 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

15/04

 

NGHỈ LỄ

Thứ 3

16/04

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân

Thứ 4

17/04

Trực: 8h00: Tr.B.Liên Trực: 13h30: Tr.B.Liên

Thứ 5

18/04

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân Trực: 13h30: Tr.K.Ngân

Thứ 6

19/04

Trực: 8h00: L.V.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh

Thứ 7

20/04

C.Nhật

21/04

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;