Lịch công tác tuần thứ 34 từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 34 từ ngày 22/04 đến ngày 28/04 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

22/04

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.T.Quỳnh; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.T.Quỳnh; N.K.N.Anh

Thứ 3

23/04

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 4

24/04

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; N.K.N.Anh Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; N.K.N.Anh

Thứ 5

25/04

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

26/04

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.T.Quỳnh; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.T.Quỳnh; N.K.N.Anh

Thứ 7

27/04

C.Nhật

28/04

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;