Lịch công tác tuần thứ 35 từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 35 từ ngày 29/04 đến ngày 05/05 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

29/04

NGHỈ LỄ  NGHỈ LỄ

Thứ 3

30/04

NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ

Thứ 4

01/05

NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ

Thứ 5

02/05

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

03/05

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

04/05

 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền
C.Nhật

05/05

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;