Lịch công tác tuần thứ 36 từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 36 từ ngày 06/05 đến ngày 12/05 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

06/05

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

07/05

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

9h-22h: P.D.H.Bình đi Hải Phòng bảo vệ đề tài Hàng lang bảo vệ nguồn nước

Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 4

08/05

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

9h – 10h: P.D.H.Bình, N.T.Quỳnh họp với Gymasys bàn về các vấn đề của gói CSDL

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

Thứ 5

09/05

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

10/05

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

11/05

C.Nhật

12/05

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;