Lịch công tác tuần thứ 38 từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 38 từ ngày 20/05 đến ngày 26/05 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

20/05

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

21/05

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

10h00: Họp nhóm với công ty GYMASYS về phầm mềm CSDL (Đ.Đức, Bình, Thủy, Quỳnh, Phòng tầng 8)

Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

15h00: T.Q.Đức và Đ.Đ.Đức họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai: Đánh giá kết quả chỉ đạo vận hành liên hồ chứa năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên lưu vực sông Hồng (tại Phòng họp 105, nhà A4, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

 

Thứ 4

22/05

Trực: 8h00: L.V.Anh; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

10h00: Họp về tình hình số liệu radar đang triển khai tại Phú Yên (TN.Anh, NM.Huấn, Đ.Đức, H.Bình, X.Lộc và khách mời)

Trực: 13h30: L.V.Anh; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

14h00: Họp bàn kế hoạch khảo sát Đề tài Tiên Châu tại Đại học Thủy lợi (Đ.Đức, H.Bình)

Thứ 5

23/05

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Khảo sát thu hồi thiết bị radar tại Phú Yên (Đ. Đức, H.Bình, X.Lộc, dự kiến từ 23/5-27/5/2019)

Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

15h00: Thảo luận trao đổi về chức năng phần mềm quản lý khai thác nước dưới đất Quảng Nam (K.Ngọc Anh, địa điểm: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình)

Thứ 6

24/05

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

25/05

C.Nhật

26/05

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;