Lịch công tác tuần thứ 41 từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 41 từ ngày 10/06 đến ngày 16/06 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

10/06

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

11/06

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

7H00: Đ.Đ.Đức tập huấn dân quân tự vệ UBND Phường Nhân Chính

Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

13h00: Đ.Đ.Đức & NK.Ngọc Anh đi công tác tại Quảng Nam

Thứ 4

12/06

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

Thứ 5

13/06

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

14/06

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

15/06

C.Nhật

16/06

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;