Lịch công tác tuần thứ 44 từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 44 từ ngày 01/07 đến ngày 07/07 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

01/07

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

8h30: Họp giao ban đầu năm học 2019-2020 (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề)

11h00: Phỏng vấn tuyển dụng (Tầng 1 Nhà Chuyên Đề) (T.N.Anh) 

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

15h00: T.N.Anh họp VDMA (Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

Thứ 3

02/07

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

14h00: Họp WB5 về DV2 (Tòa nhà Tổng cục KTTV, Số 8 Pháo Đài Láng) (T.N.Anh, T.T.Huyền)

Thứ 4

03/07

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

Họp ADB Đồng Hới (nhóm dự án + Nguyễn Thọ Sáo, Bùi Quang Thành và Bùi Mạnh Cường)

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

14h00: Họp WB5 về DV4 (Tòa nhà Tổng cục KTTV, Số 8 Pháo Đài Láng) (T.N.Anh, N.T.Kiên và T.T.Huyền)

Thứ 5

04/07

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền

8h30: T.N.Anh họp Hội đồng bộ KHCN

Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

05/07

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

9h30-11h30: Đ.Đ.Đức, TV. Quang họp Đề tài Phú Yên (Tiên Châu) tại Đại học Thủy lợi

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

06/07

C.Nhật

07/07

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;