Lịch công tác tuần thứ 45 từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 45 từ ngày 08/07 đến ngày 14/07 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

08/07

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Tr.V.Quang đi khảo sát tại Sóc Trăng từ 07/07 đến 18/07

9h00: Họp tiến độ Dự án ADB Đồng Hới (T.N.Anh, T.T.Huyền), trụ sở VPC, đường Giải Phóng, Hà Nội

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

14h00: Họp chuyên môn dự án ADB (T.N.Anh, T.THuyền, P.D.H.Huy Bình, N.X.Lộc, PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo, PGS.TS. Vũ Văn Phái, PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn, PGSTS. Đỗ Minh Đức), phòng 510-T5

15h00: Họp nhóm hành chính (T.B.Liên, N.T.Trang, L.T.V.Anh, T.K.Ngân, N.L.M.Hà). Tầng 1, Nhà Chuyên Đề

Thứ 3

09/07

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

9h00: Họp về hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói WB8 (Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình, N.H.Thủy)

Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

14h00: Họp tiến độ Dự án Nước dưới đất Quảng Nam (phần mềm & báo cáo): Đ.Đ.Đức, N.K.Ngọc Anh, N.Thanh Bình, N.B.Tùng

15h00: Họp tiến độ Gói CSDL & các sản phẩm chủ lực: Toàn bộ Phòng NC&DV

16h00: Họp nhóm IT của dự án WB5 (T.N.Anh, T.T.Huyền, các chuyên gia IT), Số 8 Pháo Đài Láng

Thứ 4

10/07

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

9h00: Họp dự án TTX với PMO (T.N.Anh, P.T.T.Mây, P.D.H.Bình), (Tr.V.Quang chuẩn bị powerpoint), Số 8 Pháo Đài Láng

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

Thứ 5

11/07

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Họp nghiệm thu tổng thể gói thầu DV4 của dự án WB5 (T.N.Anh, T.T.Huyền, N.T.Kiên và mời nhóm IT)

12h00: CEFD’s Luch Seminar (Phòng NCDV), phòng 808T5

Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Họp nghiệm thu tổng thể gói thầu DV4 của dự án WB5 (T.N.Anh, T.T.Huyền, N.T.Kiên và mời nhóm IT)

Thứ 6

12/07

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

9h00: Chốt HSĐX kỹ thuật gói WB8 (Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình, N.H.Thủy)

Họp nghiệm thu tổng thể gói thầu DV4 của dự án WB5 (T.N.Anh, T.T.Huyền, N.T.Kiên và mời nhóm IT)

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Họp nghiệm thu tổng thể gói thầu DV4 của dự án WB5 (T.N.Anh, T.T.Huyền, N.T.Kiên và mời nhóm IT)

Thứ 7

13/07

9h00: Họp nhóm Phú Yên và ViWAT, P.510-T5, (P.D.H.Bình chuẩn bị phòng) 14h00: Họp nhóm IT dự án WB5 (hàng tuần), P.510-T5
C.Nhật

14/07

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;