Lịch công tác tuần thứ 46 từ ngày 23/7 đến ngày 29/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 46 từ ngày 23/7 đến ngày 29/7 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

23/7

 Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, N.K.N.Anh đi công tác Quảng Nam từ 23/7 đến hết 24/7

Trực: 13h30:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

Thứ 3

24/7

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); T.T.Huyền

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); T.T.Huyền

Thứ 4

25/7

Trực: 8h00:Tr.V.Quang; N.T.Quỳnh

9h20: Họp hội đồng thẩm định một số nội dung đề tài ĐTĐL.CN.15/15 (Đ.Đ Đức, PDH. Bình, TK. Ngân)

Trực: 13h30: Tr.V.QuangN.T.Quỳnh

15h30: Họp dự án Quy Nhơn (Đ.Đ.Đức chuẩn bị báo cáo), Phòng 407T3.

Thứ 5

26/7

Trực: 8h00:Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

NK. Ngọc Anh tham dự hội nghị Công đoàn đến hết 27/7 tại Hải Hòa.

Trực: 13h30:Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

Thứ 6

27/7

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.K.N.Anh

9h00: Họp dự án TB1 tại Trung tâm Quan trắc KTTV, Tòa nhà Tổng cục KTTV, 8 Pháo Đài Láng (TN.Anh, Đ.Đ.Đức, PDH. Bình)

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.K.N.Anh

Thứ 7

28/7

 Trực dự báo lũ (TĐ. Trung, Đ Đ. Đức)  
C.Nhật

29/7

 Trực dự báo lũ (TĐ. Trung, Đ Đ. Đức)  

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;