Lịch công tác tuần thứ 48 từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 48 từ ngày 29/07 đến ngày 04/08 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

29/07

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Tr.V.Quang, H.T.Bình, N.B.Tùng đi công tác Bình Định đến hết 30/7

T.N.Anh, T.T.Huyền đi công tác Đồng Hới

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

30/07

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 4

31/07

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

Thứ 5

01/08

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.QuỳnhT.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.QuỳnhT.T.Huyền

Thứ 6

02/08

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.ThủyN.K.N.Anh

08h00: Hội nghị” Xử lý nghiệp vụ về Hóa đơn điện tử & Giải pháp Quản lý Tổng thể cho Doanh nghiệp” (Tr.K.Ngân, L.V.Anh). Hội trường tầng 3, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam. Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.ThủyN.K.N.Anh

Thứ 7

03/08

C.Nhật

04/08

 

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;