Lịch công tác tuần thứ 49 từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 49 từ ngày 05/08 đến ngày 11/08 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

05/08

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

T.Q.Đức đi công tác đến hết 08/08

07h30: Họp giao ban đầu tháng 8. Tầng 1 Nhà Chuyên Đề. (Toàn thể CB Trung tâm)

10h00: Họp BQLDA FIRST (N.M.Huấn, T.Q.Đức, Tr.B.Liên, Đ.Đ.Đức, P.T.T.Mây, N.T.Trang). Tầng 1, Nhà Chuyên Đề

11h30: Họp nhóm TTX

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

14h00: Họp với Cục TNN về NDĐ Quảng Nam (T.N.Anh, K.N.Anh, Đ.Đ.Đức)

Thứ 3

06/08

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.B.Tùng; T.T.Huyền

09h00, Đoàn truyền hình Báo Nhân dân vào phỏng vấn thầy N.M.Huấn
(P.T.T.Mây phối hợp trao đổi về nội dung)

Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.B.Tùng; T.T.Huyền

T.N.Anh đi công tác Hà Tĩnh đến hết 07/08

Thứ 4

07/08

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình

Thứ 5

08/08

Trực: 8h00: P.T.Mây; N.H.ThủyT.T.Huyền

09h00: Họp về FEWS với Deltares (T.T.Huyền, N.T.Kiên, K.N.Anh, Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình và các cán bộ của phòng NC&DV)

Trực: 13h30: P.T.Mây; N.H.ThủyT.T.Huyền

Thứ 6

09/08

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.B.TùngN.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.B.TùngN.K.N.Anh

14h00: Họp định kỳ về đề tài MONRE (T.N.Anh, H.T.Bình, P.D.H.Bình)

16h00: T.N.Anh họp về IT với PMO (đội IT)

Thứ 7

10/08

C.Nhật

11/08

 

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;