Lịch công tác tuần thứ 50 từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 50 từ ngày 12/08 đến ngày 18/08 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

12/08

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

T.V.Quang, N.T.Tùng đi công tác Quảng Nam từ 09/8 – 21/8

8h00 – 11h00: N.K.N.Anh, P.D.Huy Bình trực dự báo

10h00: họp nhóm TTX (T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, P.D.Huy Bình, N.X.Lộc, P.T.T.Mây). P510-T5

 

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

14h00: Họp với Bộ KHCN về ĐT NĐT (T.N.Anh, N.T.T.Trang)

Thứ 3

13/08

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.B.Tùng; T.T.Huyền

07h30: T.N.Anh làm việc với PMO về Báo cáo hoàn thành dự án (Số 8 Pháo Đài Láng)

8h00 – 11h00: N.K.N.Anh, P.D.Huy Bình trực dự báo

11h00: T.N.Anh, T.T.Huyền, N.T.T.Trang làm việc với Deltares để chốt hợp đồng. P510-T5

Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.B.Tùng; T.T.Huyền

14h00: T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, P.T.T.Mây làm việc với nhóm đề xuất dự án KOICA tại Viện Địa chất Khoáng sản

Thứ 4

14/08

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình

8h00 – 11h00: N.K.N.Anh, P.D.Huy Bình trực dự báo

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình

13h00: T.N.Anh tham gia Hội đồng bảo vệ Thạc sỹ (đến hết thứ 5)

Thứ 5

15/08

Trực: 8h00: P.T.Mây; N.H.ThủyT.T.Huyền

8h00 – 11h00: N.K.N.Anh, P.D.Huy Bình trực dự báo

8h00: P.T.T.Mây làm việc với Đài Cao không về dự án Tổng cục Hàng không

Trực: 13h30: P.T.Mây; N.H.ThủyT.T.Huyền

Thứ 6

16/08

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.B.TùngN.K.N.Anh

8h00 – 11h00: N.K.N.Anh, P.D.Huy Bình trực dự báo

8h00: BGĐ họp với P.HC-TH (P.510-T5)

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.B.TùngN.K.N.Anh

14h00: Seminar đề tài Tiên Châu tại ĐH Thủy lợi (T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, P.D.Huy Bình, N.Thanh Bình, N.Bách Tùng)

Thứ 7

17/08

 8h00 – 11h00: N.K.N.Anh, P.D.Huy Bình trực dự báo
C.Nhật

18/08

T.Q.Đức đi công tác CHLB Đức từ 18/8 – 01/9

8h00 – 11h00: N.K.N.Anh, P.D.Huy Bình trực dự báo

 

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;