Lịch công tác tuần thứ 51 từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 51 từ ngày 19/08 đến ngày 25/08 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

19/08

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

T.V.Quang đi công tác Quảng Nam từ 09/8 – 21/8

N.K.N.Anh, T.T.Huyền đi công tác tại Bến Tre và Trà Vinh từ 17/8 – 25/8

T.Q.Đức đi công tác CHLB Đức từ 18/8 – 01/9

9h00: Họp về WB8 và TTX (T.N.Anh, P.D.H.Bình), P510-T5

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

16h00: BGĐ họp với phòng HC-TH

16h30: Họp phòng NC&DV

Thứ 3

20/08

Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; P.D.H.Bình

8h00: T.N.Anh họp với PMO về TTX (Số 8, Pháo Đài Láng)

Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; P.D.H.Bình

14h00: Họp đề tài Phú Yên (T.N.Anh, P.D.H.Bình, N.X.Lộc), P510-T5

Thứ 4

21/08

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình

Thứ 5

22/08

Trực: 8h00: P.T.Mây; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: P.T.Mây; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

Thứ 6

23/08

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.B.Tùng; P.D.H.Bình Trực: 13h30: L.V.Anh; N.B.Tùng; P.D.H.Bình

Thứ 7

24/08

 
C.Nhật

25/08

 

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;