Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 34 từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

22/04/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 34 từ ngày 22/04 đến ngày 28/04 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 22/04 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.T.Quỳnh; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.T.Quỳnh; N.K.N.Anh Thứ 3 23/04 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 24/04 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; N.K.N.Anh Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; N.K.N.Anh Thứ 5 25/04 Trực: 8h00: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 6 26/04 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.T.Quỳnh; N.K.N.Anh…

Lịch công tác tuần thứ 33 từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019

16/04/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 33 từ ngày 15/04 đến ngày 21/04 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 15/04   NGHỈ LỄ Thứ 3 16/04 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân Thứ 4 17/04 Trực: 8h00: Tr.B.Liên Trực: 13h30: Tr.B.Liên Thứ 5 18/04 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân Trực: 13h30: Tr.K.Ngân Thứ 6 19/04 Trực: 8h00: L.V.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh Thứ 7 20/04 C.Nhật 21/04        …

Lịch công tác tuần thứ 32 từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019

08/04/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 32 từ ngày 08/04 đến ngày 14/04 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 08/04 Trực: 8h00: L.V.Anh T.T.Huyền, P.D.H.Bình, K.N.Anh, N.T.Quỳnh, N.H.Thủy đi công tác TP.HCM Tr.V.Quang, N.X.Lộc, N.B.Tùng, P.T.Mây đi công tác Phú Yên  Trực: 13h30: L.V.Anh Thứ 3 09/04 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân Thứ 4 10/04 Trực: 8h00: Tr.B.Liên Trực: 13h30: Tr.B.Liên…

Lịch công tác tuần thứ 31 từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019

31/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 31 từ ngày 01/04 đến ngày 07/04 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 01/04 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 02/04 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 03/04 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình T.N.Anh đi công tác Quảng Nam Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ 5 04/04 Trực: 8h00: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền…

Lịch công tác tuần thứ 30 từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

22/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 30 từ ngày 25/03 đến ngày 31/03 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 25/03 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h00-17h00: BQLTDA FIRST-CEFD tiếp đoàn hậu kiểm (P.401-T1)  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 26/03 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 27/03 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ 5 28/03 Trực: 8h00: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền…

Lịch công tác tuần thứ 29 từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

18/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 29 từ ngày 18/03 đến ngày 24/03 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 18/03 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 19/03 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 20/03 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ 5 21/03 Trực: 8h00: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 6 22/03 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ…

Lịch công tác tuần thứ 28 từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019

11/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 28 từ ngày 11/03 đến ngày 17/03 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 11/03 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh    Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 12/03 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 13/03 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình 10h30: Họp nhóm Tăng trưởng xanh (808T5 – Trần Ngọc Anh, Trần Quang Đức, Phạm…

Lịch công tác tuần thứ 27 từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

03/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 27 từ ngày 04/03 đến ngày 10/03 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 04/03 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 09h00: Hội thảo khởi động dự án: “Xây dựng, chuyển giao hệ thống CSDL khí tượng thủy văn hải văn và môi trường biển và hệ thống cung cấp dịch vụ thời…

Lịch công tác tuần thứ 26 từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019

25/02/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 26 từ ngày 25/02 đến ngày 03/03 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 25/02 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 26/02 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 27/02 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ 5 28/02 Trực: 8h00: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền 15h00: Hội thảo Báo cáo…

Lịch công tác tuần thứ 25 từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

17/02/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 25 từ ngày 18/02 đến ngày 24/02 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 18/02 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh T.N.Anh, T.V.Quang, P.D.H.Bình đi công tác  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 19/02 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 20/02 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h30: Quyết toán kinh phí đã thực hiện trong năm…