Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 07 từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

12/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 07 từ ngày 14/10 đến ngày 20/10 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 14/10 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh N.T.Tùng đến hết ngày 25/10 Đ.Đ.Đức, T.V.Quang, N.B.Tùng đi công tác Tiên Châu, Phú Yên đến 26/10 T.T.Huyền đi hội thảo tại Ấn Độ đến hết 20/10 Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 13h00: T.N.Anh họp…

Lịch công tác tuần thứ 06 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

05/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 06 từ ngày 07/10 đến ngày 13/10 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 07/09 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Đ.Đ.Đức; T.T.Huyền T.N.Anh, H.Thái Bình đi công tác Tây Bắc đến hết 09/10 T.Q.Đức đi công tác Quảng Nam đến hết ngày 09/10; N.K.N.Anh, N.H.Thủy, N.T.Bình đến hết ngày 11/10 T.V.Quang đi công…

Lịch công tác tuần thứ 05 từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019

29/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 05 từ ngày 30/09 đến ngày 06/10 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 30/09 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h30: Họp phòng NC&DV (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề) Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 12h00: Họp với W+B và ADB (Lý Thường Kiệt). T.N.Anh, T.T.Huyền, P.T.Mây Thứ 3 01/10 Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền 9h00: Họp Lãnh đạo…

Lịch công tác tuần thứ 04 từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

21/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 04 từ ngày 23/09 đến ngày 29/09 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 23/09 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h00: T.N.Anh họp với Hãng thiết bị (Sân bay Gia Lâm) 8h00: Làm việc với Kiểm toán nhà nước (T.B.Liên) 8h30: Họp đoàn đi Hàn Quốc (P.510-T5) Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 16h00: Họp về…

Lịch công tác tuần thứ 03 từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

13/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 03 từ ngày 16/09 đến ngày 22/09 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 16/09 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh T.V.Quang và H.Thái Bình đi công tác dự án TTX đến hết thứ 5 T.T.Huyền và Đ.Đ.Đức họp với PMO (mời Marcel tham gia) Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 17/09 Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền 9h00: T.N.Anh, T.T.Huyền…

Lịch công tác tuần thứ 02 từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

06/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 02 từ ngày 09/09 đến ngày 15/09 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 09/09 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực dự báo: N.K.N.Anh 8h30: Nghiệm thu chuyên đề Đề tài mã số ĐTĐL.CN.15/15 (N.M.Huấn, T.N.Anh, H.T.Thảo và nhóm chuẩn bị chuyên đề), P.301-T1 10h00: Họp nhóm chuẩn bị 3LVS (T.N.Anh, P.T.Mây,…

Lịch công tác tuần thứ 01 từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019

31/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 01 từ ngày 02/09 đến ngày 08/09 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 02/09 NGHỈ LỄ 2/9 NGHỈ LỄ 2/9   Thứ 3 03/09 Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền 15h00: Họp rà soát các sản phẩm dự án FIRST (T.Q.Đức, T.B.Liên, P.T.Mây) Thứ 4 04/09 Trực: 8h00: L.V.Anh; Đ.Đ.Đức; P.D.H.Bình 08h30: Họp…

Lịch công tác tuần thứ 52 từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019

23/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 52 từ ngày 26/08 đến ngày 01/09 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 26/08 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh T.Q.Đức đi công tác CHLB Đức từ 18/8 – 01/9 7h45: Họp toàn trung tâm (Tầng 1 Nhà Chuyên Đề)  9h00: BGĐ họp với phòng NC&DV 11h00: BGĐ họp với nhóm tổ chức…

Lịch công tác tuần thứ 51 từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

16/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 51 từ ngày 19/08 đến ngày 25/08 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 19/08 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình T.V.Quang đi công tác Quảng Nam từ 09/8 – 21/8 N.K.N.Anh, T.T.Huyền đi công tác tại Bến Tre và Trà Vinh từ 17/8 – 25/8 T.Q.Đức đi công tác CHLB Đức từ…

Lịch công tác tuần thứ 50 từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

10/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 50 từ ngày 12/08 đến ngày 18/08 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 12/08 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh T.V.Quang, N.T.Tùng đi công tác Quảng Nam từ 09/8 – 21/8 8h00 – 11h00: N.K.N.Anh, P.D.Huy Bình trực dự báo 10h00: họp nhóm TTX (T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, P.D.Huy Bình, N.X.Lộc, P.T.T.Mây). P510-T5   Trực: 13h30:…