Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 16 từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

15/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 16 từ ngày 16/12 đến ngày 22/12 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 16/12 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình N.B.Tùng, N.T.Tùng, N.X.Lộc, T.V.Quang đi công tác Quảng Bình đến 23/12 8h00: Họp kiểm tra tiến độ đề tài BĐKH.02 tại Bộ TN&MT. (N.M.Huấn, T.B.Liên) 10h00: Họp nhóm 3 LVS, Tầng 1 Nhà…

Lịch công tác tuần thứ 15 từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

06/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 15 từ ngày 09/12 đến ngày 15/12 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 09/12 Trực: 8h00: T.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Đ.Đức, N.B.Tùng, N.T.Tùng, N.X.Lộc, T.V.Quang đi công tác Quảng Bình đến 23/12 N.M.Huấn đi công tác Quảng Bình đến hết ngày 15/12 8h00: Làm việc với PMO về dự án TTX (T.N.Anh,…

Lịch công tác tuần thứ 14 từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

30/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 14 từ ngày 02/12 đến ngày 08/12 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 02/12 Trực: 8h00: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc T.N.Anh, H.Thái Bình đi công tác TTX và XNM đến hết 4/12 Trực: 13h30: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc Thứ 3 03/12 Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền 14h00: Họp nhóm BĐKH Quảng Nam (T.Q.Đức, N.H.Thuỷ, N.K.N.Anh,…

Lịch công tác tuần thứ 13 từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019

23/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 13 từ ngày 25/11 đến ngày 01/12 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 25/11 Trực: 8h00: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc N.B.Tùng, N.T.Tùng, N.T.Bình đi công tác Khánh Hòa đến hết 01/12 8h00-10h30: Họp PMO về TTX, Tổng cục KTTV (T.N.Anh, P.D.H.Bình) 11h00: Họp đề tài ViWAT, P.310-T1 (T.N.Anh, N.L.M.Hà) Trực: 13h30: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc 14h00: Báo…

Lịch công tác tuần thứ 12 từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

16/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 12 từ ngày 18/11 đến ngày 24/11 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 18/11 Trực: 8h00: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc T.V.Quang đi công tác Quảng Nam đến 22/11 9h00: Họp nhóm chuẩn bị Báo cáo FIRST (T.N.Anh, N.M.Huấn, Đ.Đ.Đức, P.T.Mây, N.X.Lộc, P.D.H.Bình, T.B.Liên, L.V.Anh), Tầng 1 Nhà Chuyên Đề Trực: 13h30: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc…

Lịch công tác tuần thứ 11 từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

09/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 11 từ ngày 11/11 đến ngày 17/11 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 11/11 Trực: 8h00: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc T.V.Quang đi công tác Quảng Nam đến 22/11 Trực: 13h30: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc 14h00: T.N.Anh họp với PMO về TTX   Thứ 3 12/11 Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; T.T.Huyền N.B.Tùng đi công tác Nam Định đến 22/11 9h00: Họp…

Lịch công tác tuần thứ 10 từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

01/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 10 từ ngày 04/11 đến ngày 10/11 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 04/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.X.Lộc 9h00: Họp nhóm NDĐ Quảng Nam (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề) 10h30: Họp nhóm các đề tài BĐKH Quảng Nam (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề) Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.X.Lộc 15h00: Họp nhóm 3LVS (Tầng 1, Nhà…

Lịch công tác tuần thứ 09 từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

25/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 09 từ ngày 28/10 đến ngày 03/11 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 28/10 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h30: Họp nhóm chuẩn bị 3LVS (P.T.Mây, N.T.Trang, L.V.Anh, Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình). P.510-T5 10h00: T.N.Anh, P.D.H.Bình làm việc với công ty thiết bị Slovakia. P.510-T5 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 14h00: Họp với Đối tác thực…

Lịch công tác tuần thứ 08 từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

19/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 08 từ ngày 21/10 đến ngày 27/10 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 21/10 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh N.T.Tùng đi công tác Quảng Trị đến hết 25/10 T.V.Quang, N.B.Tùng đi công tác Tiên Châu, Phú Yên đến 26/10 8h00: Họp nhóm sản phẩm ADB Đồng Hới (P.T.Mây, T.T.Huyền, T.B.Liên, P.D.H.Bình)….

Lịch công tác tuần thứ 07 từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

12/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 07 từ ngày 14/10 đến ngày 20/10 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 14/10 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh N.T.Tùng đi công tác Quảng Trị đến hết 25/10 Đ.Đ.Đức, T.V.Quang, N.B.Tùng đi công tác Tiên Châu, Phú Yên đến 26/10 T.T.Huyền đi hội thảo tại Ấn Độ đến hết 20/10 Trực: 13h30:…