Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 51 từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

16/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 51 từ ngày 19/08 đến ngày 25/08 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 19/08 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình T.V.Quang đi công tác Quảng Nam từ 09/8 – 21/8 N.K.N.Anh, T.T.Huyền đi công tác tại Bến Tre và Trà Vinh từ 17/8 – 25/8 T.Q.Đức đi công tác CHLB Đức từ…

Lịch công tác tuần thứ 50 từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

10/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 50 từ ngày 12/08 đến ngày 18/08 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 12/08 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh T.V.Quang, N.T.Tùng đi công tác Quảng Nam từ 09/8 – 21/8 8h00 – 11h00: N.K.N.Anh, P.D.Huy Bình trực dự báo 10h00: họp nhóm TTX (T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, P.D.Huy Bình, N.X.Lộc, P.T.T.Mây). P510-T5   Trực: 13h30:…

Lịch công tác tuần thứ 49 từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019

07/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 49 từ ngày 05/08 đến ngày 11/08 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 05/08 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh T.Q.Đức đi công tác đến hết 08/08 07h30: Họp giao ban đầu tháng 8. Tầng 1 Nhà Chuyên Đề. (Toàn thể CB Trung tâm) 10h00: Họp BQLDA FIRST (N.M.Huấn, T.Q.Đức, Tr.B.Liên, Đ.Đ.Đức,…

Lịch công tác tuần thứ 48 từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019

07/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 48 từ ngày 29/07 đến ngày 04/08 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 29/07 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Tr.V.Quang, H.T.Bình, N.B.Tùng đi công tác Bình Định đến hết 30/7 T.N.Anh, T.T.Huyền đi công tác Đồng Hới Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 30/07 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 31/07 Trực: 8h00:…

Lịch công tác tuần thứ 47 từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019

07/08/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 47 từ ngày 22/07 đến ngày 28/07 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 22/07 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h30-11h00: N.K.N.Anh Trực dự báo lũ 10h00-12h00: Làm việc với PMO (H.Bình, P.T.T.Mây) Đ.Đ.Đức đi công tác ĐBSCL (đề tài ViWAT) đến hết 25/7 Tr.V.Quang, H.T.Bình, N.B.Tùng đi công tác Bình Định…

Lịch công tác tuần thứ 46 từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019

13/07/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 46 từ ngày 15/07 đến ngày 21/07 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 15/07 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, H.T.Bình, P.D.H.Bình, N.B.Tùng đi khảo sát tại Tây Bắc từ 14/07 đến 17/07 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 16/07 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 17/07 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh…

Lịch công tác tuần thứ 45 từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019

06/07/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 45 từ ngày 08/07 đến ngày 14/07 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 08/07 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Tr.V.Quang đi khảo sát tại Sóc Trăng từ 07/07 đến 18/07 9h00: Họp tiến độ Dự án ADB Đồng Hới (T.N.Anh, T.T.Huyền), trụ sở VPC, đường Giải Phóng, Hà Nội Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 14h00: Họp…

Lịch công tác tuần thứ 44 từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019

30/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 44 từ ngày 01/07 đến ngày 07/07 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 01/07 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h30: Họp giao ban đầu năm học 2019-2020 (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề) 11h00: Phỏng vấn tuyển dụng (Tầng 1 Nhà Chuyên Đề) (T.N.Anh)  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 15h00: T.N.Anh họp VDMA (Số 2…

Lịch công tác tuần thứ 43 từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019

23/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 43 từ ngày 24/06 đến ngày 30/06 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 24/06 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh N.H.Thủy coi thi THPTQG từ 24-27/6 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 14h00: Họp phòng NC&DV  Thứ 3 25/06 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 26/06 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình 15h00:…

Lịch công tác tuần thứ 42 từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

14/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 42 từ ngày 17/06 đến ngày 23/06 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 17/06 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 18/06 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 19/06 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Thứ 5 20/06 Trực: 8h00: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 6 21/06 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh…