Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 21 từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

21/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 21 từ ngày 21/01 đến ngày 27/01 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 21/01 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 9h00: GĐ làm việc với ứng cử viên Pháp xin Internship, Tầng 1 – Nhà Chuyên Đề (mời Huyền tham dự) 10h20: Họp toàn trung tâm tại P808-T5  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh…

Lịch công tác tuần thứ 20 từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

11/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 20 từ ngày 14/01 đến ngày 20/01 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 14/01 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh T.N.Anh, P.D.H.Bình, T.V.Quang đi công tác đến 20/01  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 15/01 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 16/01 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ 5…

Lịch công tác tuần thứ 19 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019

07/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 19 từ ngày 07/01 đến ngày 13/01 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 07/01 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh GĐ T.N.Anh đi công tác Phú Yên đến ngày 09/01/2019  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 08/01 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 09/01 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình…

Lịch công tác tuần thứ 18 từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

02/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 18 từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 31/12 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Thứ 3 01/01 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Thứ 4 02/01 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình 9h00: Họp tiến độ dự án WB8 và  dự án XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU,…

Lịch công tác tuần thứ 17 từ ngày 24/12 đến ngày 30/12/2018

24/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 17 từ ngày 24/12 đến ngày 30/12 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 24/12 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 10h00: Họp nhóm báo cáo Mũi Tấn, Tầng 1 Nhà Chuyên Đề (T.N.Anh, Đ.Đức, Lộc) Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 12h30: T.N.Anh, K.N.Anh, Đ.Đức đi nghiệm thu dự án BĐKH Khánh Hoà (đến hết thứ…

Lịch công tác tuần thứ 16 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018

16/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 16 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 17/12 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 13h00: Họp giao ban toàn Trung tâm (P407-T3. Tất cả cán bộ Trung tâm tham dự) Thứ 3 18/12 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h00: Họp tổ giám sát…

Lịch công tác tuần thứ 15 từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018

09/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 15 từ ngày 10/12 đến ngày 16/12 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 10/12 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn “Nâng cao kỹ năng viết báo và thuyết trình tại các hội thảo và hội nghị quốc tế cho các giảng viên/nghiên…

Lịch công tác tuần thứ 14 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12/2018

03/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 14 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 03/12 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 04/12 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, N.K.N.Anh đi công tác Khánh Hòa đến hết ngày 05/12 Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 05/12 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình…

Lịch công tác tuần thứ 13 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018

26/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 13 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 26/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh GĐ T.N.Anh đi công tác đến hết ngày 27/11 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 27/11 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 28/11 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ…

Lịch công tác tuần thứ 12 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2018

19/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 12 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 19/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh GĐ T.N.Anh đi công tác đến hết ngày 27/11 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 20/11 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 21/11 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ…