Liên hệ

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN.

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà chuyên đề, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

– Tel/Fax: (84 – 4) 38 58 49 45

 

BẢN ĐỒ VĂN PHÒNG CEFD