Seminar cơ học thủy khí tháng 10

Vào 15h00 ngày 05/10/2018, tại phòng hội thảo 301 T5 trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã tổ chức Seminar Cơ học Thủy khí với sự tham gia trình bày 02 giáo sư đến từ Nhật Bản và hơn 20 chuyên gia, nhà khoa học quan tâm đến tham dự. 

PA050877

Trong buổi Seminar, lần lượt 02 bài trình bày như sau:

  1. “Origin of nutrients in the Tsushima Straits estimated by physical-ecosystem coupled model” – Giáo sư Akihiko Morimoto, trường Đại học Ehime, Nhật Bản.
  2. “Studies of Coastal Environment with Ocean Color Satellite Data” –  Giáo sư Joji Ishizaka, trường Đại học Nagoya, Nhật Bản.

PA050883

PA050886

PA050890

Các bài trình bày đã nhận được sự quan tâm và tham gia thảo luận của mọi người trong hội thảo. Đây là hoạt động khoa học thường kỳ vô cùng ý nghĩa được Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường tổ chức thường xuyên với sự tham gia và quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.