Tài liệu và Phần mềm

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, CEFD tổng hợp 1 số chương trình, mô hình, phần mềm trong lĩnh vực nghiên cứu.

 1. MÔ HÌNH TOÁN THỦY ĐỘNG LỰC:
 2. PHẦN MỀM GIS, BẢN ĐỒ, XỬ LÝ ẢNH VIỄN THÁM
  1. ARCGIS
  2. MAPINFO
  3. MICROSTATION
  4. QGIS
  5. GLOBAL MAPPER
  6. ENVI
 3. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
  1. FORTRAN
  2. C
  3. VISUAL BASIC
 4. PHẦN MỀM HỖ TRỢ TÍNH TOÁN KHÁC
  1. Phần mềm tính tần suất FFC 2008;

Mọi chi tiết về cài đặt, hướng dẫn sử dụng xin vui lòng truy cập page:

https://www.facebook.com/CEFDHUS/

Xin trân trọng cám ơn.

Giảng viên liên quan

Tin tức liên quan