THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG HÓA SỐ LIỆU”

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường trân trọng thông báo chương trình hội thảo : “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG HÓA SỐ LIỆU”

Thời gian: 08h30, ngày 21 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Phòng 418, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chương trình hội thảo:

  • 08h30-09h00: Đăng ký đại biểu
  • 09h00-09h15: Phát biểu khai mạc hội thảo – PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn – Phó Giám đốc CEFD
  • 09h15-09h30: Thử nghiệm đồng hóa dữ liệu trong mô hình WRF để  dự báo mưa lớn trên khu vực Nam Bộ – NCV. Trần Duy Thức – Trung tâm nghiên cứu khí tượng khí hậu – Viện khoa học KTTV & BĐKH
  • 09h30-09h45: So sánh 2 sơ đồ đồng hóa OI và 3DVar cho trường  sóng khu vực tỉnh Phú Yên – NCV. Nguyễn Thị Quỳnh – CEFD
  • 09h45-10h00: Thử nghiệm hệ thống đồng hóa GSI (Gridpoint Statistical Interpolation)  – NCV. Phạm Quang Nam – Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải Dương học – Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên
  • 10h00-10h15: Nghỉ giải lao
  • 10h15-10h30: Thử nghiệm đồng hóa mưa vệ tinh GSMaP và GPM  bằng phương pháp 3DVaR áp dụng cho Lưu vực sông Hồng  – ThS. Trần Thanh Huyền – CEFD
  • 10h30-10h45: Nghiên cứu đồng hóa trường nhiệt mặt biển từ số liệu  vệ tinh bằng mô hình ROMS – TS. Nguyễn Kim Cương; ThS. Đặng Đình Đức –  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • 10h45-11h15: Q&A – Trao đổi thảo luận
  • 11h15-11h20: Tổng kết bế mạc – PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn – Phó Giám đốc CEFD

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến tham dự hội thảo.

Rất vinh dự được đón tiếp!

Hội thảo: “Nâng cao chất lượng dự báo bằng phương pháp đồng hóa số liệu” nằm trong hoạt động 6 của tiểu dự án “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai” ; thuộc Dự án: “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (FIRST).

Dự án FIRST do Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) ký kết Hiệp định tài trợ ngày 25/7/2013. Chính phủ Việt Nam giao Bộ KH&CN là Cơ quan chủ quản Dự án. Thời gian thực hiện trong 5 năm (2014 – 2019) với tổng mức đầu tư là 110 triệu USD. Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới, góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành, phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.