Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên ĐHTL năm 2017

Phòng Hành chính – Tổng hợp xin thông báo tới các cán bộ Nghiên cứu về nội dung công văn số 278/ĐHTL-KHCN về “Tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017”

Kính gửi:……..

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017 của Trường Đại học Thủy lợi sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 11 năm 2017.

Mục tiêu hội nghị: Nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu, trao đổi và hợp tác về các lĩnh vực

 1. Lĩnh vực công trình thủy lợi, thủy điện
 2. Lĩnh vực công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 3. Lĩnh vực công trình giao thông và địa kỹ thuật
 4. Lĩnh vực kỹ thuật tưới tiêu, quy hoạch và quản lý hệ thống các công trình thủy lợi, cấp nước phục vụ đa mục tiêu;
 5. Lĩnh vực thủy văn, thủy lực, quản lý giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu;
 6. Lĩnh vực kỹ thuật điện, năng lượng và năng lượng tái tạo;
 7. Lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản lý;
 8. Lĩnh vực cơ khí, tự động hóa;
 9. Lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, quản lý môi trường;
 10. Lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính, khoa học cơ bản và ứng dụng, viễn thám và GIS;
 11. Lĩnh vực phương pháp giảng dạy, lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, phát triển kỹ năng;

 

Mẫu quy định viết báo cáo doawnload     Format 2017-DHTL-Mau bai bao

Thời gian và kế hoạch:

Ngày 15/8/2017, Hạn cuối cùng gửi bài trực tuyến tại website: http://hntn.tlu.edu.vn

Mọi thông tin gửi về Ban tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi – 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

ĐT: 04.38534198; Email: khcn@tlu.edu.vn

Ghi chú: Các báo cáo đạt chất lượng sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017 của Trường (có chỉ số ISBN), đã được Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi công nhận tính điểm khoa học.