Thông báo

Capture

HMO_DATA

16/10/2019

Cán bộ CEFD đã tổng hợp một số nguồn dữ liệu (hiện nay là sóng từ ECMWF, mưa GSMAP) chia sẻ cho mọi người sử dụng, tra cứu nhanh. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm các nguồn dữ liệu mới. Rất mong nhận được sự chia sẻ, yêu cầu,…

Lịch công tác tuần thứ 07 từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

12/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 07 từ ngày 14/10 đến ngày 20/10 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 14/10 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh N.T.Tùng đến hết ngày 25/10 Đ.Đ.Đức, T.V.Quang, N.B.Tùng đi công tác Tiên Châu, Phú Yên đến 26/10 T.T.Huyền đi hội thảo tại Ấn Độ đến hết 20/10 Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 13h00: T.N.Anh họp…

Lịch công tác tuần thứ 06 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

05/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 06 từ ngày 07/10 đến ngày 13/10 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 07/09 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Đ.Đ.Đức; T.T.Huyền T.N.Anh, H.Thái Bình đi công tác Tây Bắc đến hết 09/10 T.Q.Đức đi công tác Quảng Nam đến hết ngày 09/10; N.K.N.Anh, N.H.Thủy, N.T.Bình đến hết ngày 11/10 T.V.Quang đi công…

flyer_CCAP_2020_001

International Conference on “Climate Change in the Asia-Pacific Region”, March 2020, Vietnam : 3rd CALL FOR ABSTRACTS

02/10/2019

Dear colleagues, dear friends, This is the third call for abstracts for the International Conference on “Climate Change in the Asia-Pacific Region, From Environmental aspects to socio-economic impacts », organized by IRD, USTH and Rencontres du Vietnam from March 30 to April 3, 2020 at Quy Nhon, VIETNAM. The conference will focus on interdisciplinary studies,…

Lịch công tác tuần thứ 05 từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019

29/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 05 từ ngày 30/09 đến ngày 06/10 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 30/09 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h30: Họp phòng NC&DV (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề) Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 12h00: Họp với W+B và ADB (Lý Thường Kiệt). T.N.Anh, T.T.Huyền, P.T.Mây Thứ 3 01/10 Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền 9h00: Họp Lãnh đạo…

Lịch công tác tuần thứ 04 từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

21/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 04 từ ngày 23/09 đến ngày 29/09 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 23/09 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h00: T.N.Anh họp với Hãng thiết bị (Sân bay Gia Lâm) 8h00: Làm việc với Kiểm toán nhà nước (T.B.Liên) 8h30: Họp đoàn đi Hàn Quốc (P.510-T5) Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 16h00: Họp về…

Lịch công tác tuần thứ 03 từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

13/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 03 từ ngày 16/09 đến ngày 22/09 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 16/09 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh T.V.Quang và H.Thái Bình đi công tác dự án TTX đến hết thứ 5 T.T.Huyền và Đ.Đ.Đức họp với PMO (mời Marcel tham gia) Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 17/09 Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền 9h00: T.N.Anh, T.T.Huyền…

Lịch công tác tuần thứ 02 từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

06/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 02 từ ngày 09/09 đến ngày 15/09 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 09/09 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực dự báo: N.K.N.Anh 8h30: Nghiệm thu chuyên đề Đề tài mã số ĐTĐL.CN.15/15 (N.M.Huấn, T.N.Anh, H.T.Thảo và nhóm chuẩn bị chuyên đề), P.301-T1 10h00: Họp nhóm chuẩn bị 3LVS (T.N.Anh, P.T.Mây,…

BIN_7857

Tổng kết tiểu dự án FIRST – CEFD

31/08/2019

Trong ngày 30/08/2019, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã tổ chức buổi hội thảo tổng kết tiểu dự án FIRST – CEFD: “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải…