Thông báo

Lịch công tác tuần thứ 16 từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

15/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 16 từ ngày 16/12 đến ngày 22/12 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 16/12 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình N.B.Tùng, N.T.Tùng, N.X.Lộc, T.V.Quang đi công tác Quảng Bình đến 23/12 8h00: Họp kiểm tra tiến độ đề tài BĐKH.02 tại Bộ TN&MT. (N.M.Huấn, T.B.Liên) 10h00: Họp nhóm 3 LVS, Tầng 1 Nhà…

Lịch công tác tuần thứ 15 từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

06/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 15 từ ngày 09/12 đến ngày 15/12 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 09/12 Trực: 8h00: T.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Đ.Đức, N.B.Tùng, N.T.Tùng, N.X.Lộc, T.V.Quang đi công tác Quảng Bình đến 23/12 N.M.Huấn đi công tác Quảng Bình đến hết ngày 15/12 8h00: Làm việc với PMO về dự án TTX (T.N.Anh,…

Lịch công tác tuần thứ 14 từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

30/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 14 từ ngày 02/12 đến ngày 08/12 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 02/12 Trực: 8h00: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc T.N.Anh, H.Thái Bình đi công tác TTX và XNM đến hết 4/12 Trực: 13h30: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc Thứ 3 03/12 Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; T.T.Huyền 14h00: Họp nhóm BĐKH Quảng Nam (T.Q.Đức, N.H.Thuỷ, N.K.N.Anh,…

Lịch công tác tuần thứ 13 từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019

23/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 13 từ ngày 25/11 đến ngày 01/12 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 25/11 Trực: 8h00: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc N.B.Tùng, N.T.Tùng, N.T.Bình đi công tác Khánh Hòa đến hết 01/12 8h00-10h30: Họp PMO về TTX, Tổng cục KTTV (T.N.Anh, P.D.H.Bình) 11h00: Họp đề tài ViWAT, P.310-T1 (T.N.Anh, N.L.M.Hà) Trực: 13h30: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc 14h00: Báo…

Lịch công tác tuần thứ 12 từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

16/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 12 từ ngày 18/11 đến ngày 24/11 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 18/11 Trực: 8h00: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc T.V.Quang đi công tác Quảng Nam đến 22/11 9h00: Họp nhóm chuẩn bị Báo cáo FIRST (T.N.Anh, N.M.Huấn, Đ.Đ.Đức, P.T.Mây, N.X.Lộc, P.D.H.Bình, T.B.Liên, L.V.Anh), Tầng 1 Nhà Chuyên Đề Trực: 13h30: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc…

Lịch công tác tuần thứ 11 từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

09/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 11 từ ngày 11/11 đến ngày 17/11 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 11/11 Trực: 8h00: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc T.V.Quang đi công tác Quảng Nam đến 22/11 Trực: 13h30: T.B.Liên; N.H.Thủy; N.X.Lộc 14h00: T.N.Anh họp với PMO về TTX   Thứ 3 12/11 Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; T.T.Huyền N.B.Tùng đi công tác Nam Định đến 22/11 9h00: Họp…

Lịch công tác tuần thứ 10 từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

01/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 10 từ ngày 04/11 đến ngày 10/11 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 04/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.X.Lộc 9h00: Họp nhóm NDĐ Quảng Nam (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề) 10h30: Họp nhóm các đề tài BĐKH Quảng Nam (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề) Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.X.Lộc 15h00: Họp nhóm 3LVS (Tầng 1, Nhà…

image009

International Expert Seminar on Water Use – Waste and Wastewater Technologies and IFAT2019

29/10/2019

Trong vòng 2 tuần từ ngày 8/10 – 19/10/2019, Nghiên cứu viên Trần Thanh Huyền của CEFD đã tham gia 02 sự kiện khoa học quốc tế lớn: International Expert Seminar on Water Use – Waste and Wastewater Technologies do đại học Siegen tổ chức và IFAT 2019 International Fair on Water and Wastewater technologies do DAAD (the German…

Lịch công tác tuần thứ 09 từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

25/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 09 từ ngày 28/10 đến ngày 03/11 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 28/10 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h30: Họp nhóm chuẩn bị 3LVS (P.T.Mây, N.T.Trang, L.V.Anh, Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình). P.510-T5 10h00: T.N.Anh, P.D.H.Bình làm việc với công ty thiết bị Slovakia. P.510-T5 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 14h00: Họp với Đối tác thực…

Lịch công tác tuần thứ 08 từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

19/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 08 từ ngày 21/10 đến ngày 27/10 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 21/10 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh N.T.Tùng đi công tác Quảng Trị đến hết 25/10 T.V.Quang, N.B.Tùng đi công tác Tiên Châu, Phú Yên đến 26/10 8h00: Họp nhóm sản phẩm ADB Đồng Hới (P.T.Mây, T.T.Huyền, T.B.Liên, P.D.H.Bình)….