Thông báo

Công văn số 3081/KHTN-KHCN ngày 12/9/2017 thông báo về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017

19/09/2017

Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị, Trường ĐHKHTN đã gửi các đơn vị Công văn số 3081/KHTN-KHCN ngày 12/9/2017 thông báo về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 nhằm biểu dương, động viên, khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của phụ nữ dưới hình thức trao giải thưởng cho các nhà khoa…

Thông báo mời thầu (MUA SẮM HÀNG HÓA GÓI: FIRST/2a/CEFD/G02)

18/09/2017

Tên dự án: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (FIRST).  Khoản  Tín dụng số: 5257-VN Tiểu dự án “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân…

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên ĐHTL năm 2017

21/07/2017

Phòng Hành chính – Tổng hợp xin thông báo tới các cán bộ Nghiên cứu về nội dung công văn số 278/ĐHTL-KHCN về “Tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017” Kính gửi:…….. Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017 của Trường Đại học Thủy lợi sẽ được tổ chức vào ngày…

Tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo ThS tại Nhật Bản năm 2018

07/06/2017

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sao gửi Công văn số 1774/ĐHQGHN-TCCB ngày 30/5/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ban Tổ…

Về việc “Chương trình đào tạo Amazon Web Service (AWS)”

03/05/2017

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP thông báo về chương trình đào tạo Amazon Web Service (AWS) cho cán bộ Trường Đại học Bang Arizona và chương trình đào tạo Amazon Web Service (AWS), về ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY: KHÁI NIỆM, ỨNG DỤNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO. Nội dung khóa học: Trong khoá học…