Thông báo

Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi năm 2018

27/06/2018

Thông báo về viết bài gửi: Hội nghị Khoa học thường niên trường Đại học Thủy Lợi – 2018 được tổ chức vào ngày 16 tháng 11 năm 2018. Công tác đăng ký, gửi bài, phản biện được tổ chức thực hiện online trên website của Hội nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi,…

Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2017 - 2018

Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2017-2018

25/06/2018

Thực hiện công văn số 1690/ĐHKHTN-TCCB ngày 23/05/2018 của Trường ĐHKHTN về việc Hướng dẫn Hội nghị công chức, viên chức và Tổng kết năm học năm 2017-2018. Ngày 22/6/2018 Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường tiến hành “Hội nghị Công chức, viên chức và tổng kết năm học 2017-2018”. Tới tham…

2

Lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G03

17/06/2018

Vào lúc 9h30 ngày 11/6/2018 Tại Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường tiến hành Lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G03 “Cung cấp hệ thống lưu trữ và tính toán hiệu năng cao thuộc Tiểu dự án: Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn…

Thông báo tuyển tư vấn cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án dự báo (Gói thầu số FIRST/2a/CEFD/C01)

18/05/2018

GÓI THẦU: Thuê chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ xây dựng các phương án nâng cao chất lượng dự báo bằng phương pháp đồng hóa số liệu (Gói thầu số FIRST/2a/CEFD/C01) Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) – Ngân hàng…

Tổ chức Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21

10/05/2018

Thông báo về tổ chức Hội nghị cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21 diễn ra tại TP. Quy Nhơn (Bình Định) từ ngày 19-21/7/2018. Nội dung hội nghị: Các vẫn đề về động lực sông – biển, cơ học thủy khí công nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý, khai thác và…

Công văn về xuất hợp tác thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện từ 2019

08/04/2018

Phòng Hành chính – Tổng hợp (CEFD): Xin thông báo về nội dung công văn số 1068/ĐHQGHN-KHCN ngày 30/3/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về việc đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA…

Công văn số 720/ĐHKHTN-TCCB v/v đăng ký tham dự khoá đào tạo

22/03/2018

Phòng Hành chính – Tổng hợp: Gửi tới cán bộ Công văn số 720/ĐHKHTN-TCCB v/v đăng ký tham dự khoá đào tạo “Nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý của ĐHQGHN theo phương pháp tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhằm thúc đẩy…

Về việc cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo thạc sĩ tại Hàn Quốc

27/02/2018

Phòng Hành chính – Tổng hợp nhận được các công văn số: 917/BKHĐT-KTĐN, 919/BKHĐT-KTĐN, 921/BKHĐT-KTĐN, 927/BKHĐT-KTĐN và 928/BKHĐT-KTĐN của BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ về việc cử cán bộ tham dự 5 khóa đào tạo thạc sĩ tại Hàn Quốc về các chuyên ngành: “Global ICT Policy, Industry and Trade Policy, Energy Science and Policy, Intergrated Chemical and Environmental Technology và Atmospheric Environment”. Các…

Hội thảo Việt Nam về Những Tiến bộ trong Kỹ thuật Biển (VSOE)

27/12/2017

Hội thảo Việt Nam về Những Tiến bộ trong Kỹ thuật Biển (VSOE) được tổ chức 2 năm một lần bởi Hiệp hội các Chuyên gia và Nhà khoa học VN (AVSE Global) phối hợp với các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu ở VN. VSOE đóng vai trò như một diễn…