Thông báo

Thông tin hội nghị quốc tế tổ chức tại ĐH Mỏ địa chất (Springer)

20/04/2017

INVITATION The main major types of Earth resources such as energy, metallic, non-metallic, water, soil – and the impacts that resource usage has on the Earth environment are a currently crictical issue of worldwide interest. Geo-spatial technology and its rapid progression play a pivotal role in managing Earth resoures and monitoring the Earth environment. The…

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20

28/03/2017

Xin thông báo toàn văn nội dung: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CƠ HỌC THỦY KHÍ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 20. CƠ QUAN TỔ CHỨC: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC: Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2017 tại TP. Cần Thơ.  …

Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018

21/03/2017

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị: Trường ĐHKHTN nhận được Công văn số 721/ĐHQGHN-KHCN ngày 01/3/2017 của ĐHQGHN về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2018 (trong bản đính kèm). Trường ĐHKHTN trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các nhà khoa học được biết…

Về việc tham gia Hội chợ Techmart năm 2016

26/09/2016

BAN GIÁM ĐỐC Phòng Hành chính – Tổng hợp: Thông báo về việc tham gia Hội chợ Techmart Hà Nội năm 2016, diễn ra từ (NGÀY 29/9 ĐẾN HẾT NGÀY 01/10/2016). Trung tâm có cử 01 cán bộ tham gia giới thiệu sản phẩm của đơn vị về các đề tài, dự án đã thực hiện…

Vv Khóa học “The Short Course on Disaster Damage and Loss Assessment in Natural Heritage and Cultural Sites using Geospatial Techniques”

17/08/2016

Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo: Về khóa học “The Short Course on Disaster Damage and Loss Assessment in Natural Heritage and Cultural Sites using Geospatial Techniques – Khóa học ngắn hạn về đánh giá thiệt hại do thiên tai đến các di sản thiên nhiên và văn hóa sử dụng kỹ thuật không gian địa lý. Với…

Vv giới thiệu chương trình học giả Fulbright

11/08/2016

Phòng Hành chính – Tổng hợp: Nhận được thông báo về nội dung công văn “số 2921/KHTN-HCĐN: V/v giới thiệu chương trình học giả Fulbright” Nội dung: Đại sứ quán Hoa kỳ tại Hà Nội phối hợp với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức buổi giới thiệu về Chương trình học giả Fulbright…