Thông báo

Lịch công tác tuần thứ 44 từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019

30/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 44 từ ngày 01/07 đến ngày 07/07 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 01/07 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h30: Họp giao ban đầu năm học 2019-2020 (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề) 11h00: Phỏng vấn tuyển dụng (Tầng 1 Nhà Chuyên Đề) (T.N.Anh)  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 15h00: T.N.Anh họp VDMA (Số 2…

Lịch công tác tuần thứ 43 từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019

23/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 43 từ ngày 24/06 đến ngày 30/06 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 24/06 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh N.H.Thủy coi thi THPTQG từ 24-27/6 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 14h00: Họp phòng NC&DV  Thứ 3 25/06 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 26/06 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình 15h00:…

Lịch công tác tuần thứ 42 từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

14/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 42 từ ngày 17/06 đến ngày 23/06 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 17/06 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 18/06 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 19/06 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Thứ 5 20/06 Trực: 8h00: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 6 21/06 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh…

Lịch công tác tuần thứ 41 từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019

07/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 41 từ ngày 10/06 đến ngày 16/06 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 10/06 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 11/06 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền 7H00: Đ.Đ.Đức tập huấn dân quân tự vệ UBND Phường Nhân Chính Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền 13h00: Đ.Đ.Đức & NK.Ngọc Anh đi công tác tại Quảng…

Lịch công tác tuần thứ 40 từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019

31/05/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 40 từ ngày 03/06 đến ngày 09/06 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 03/06 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 04/06 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 05/06 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Thứ 5 06/06 Trực: 8h00: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 6 07/06 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh…

Lịch công tác tuần thứ 39 từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019

26/05/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 39 từ ngày 27/05 đến ngày 02/06 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 27/05 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 28/05 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 29/05 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Thứ 5 30/05 Trực: 8h00: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 6 31/05 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh…

Lịch công tác tuần thứ 38 từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

19/05/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 38 từ ngày 20/05 đến ngày 26/05 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 20/05 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 21/05 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền 10h00: Họp nhóm với công ty GYMASYS về phầm mềm CSDL (Đ.Đức, Bình, Thủy, Quỳnh, Phòng tầng 8) Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền 15h00: T.Q.Đức và Đ.Đ.Đức…