Thông báo

Lịch công tác tuần thứ 27 từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

03/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 27 từ ngày 04/03 đến ngày 10/03 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 04/03 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 09h00: Hội thảo khởi động dự án: “Xây dựng, chuyển giao hệ thống CSDL khí tượng thủy văn hải văn và môi trường biển và hệ thống cung cấp dịch vụ thời…

Lịch công tác tuần thứ 26 từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019

25/02/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 26 từ ngày 25/02 đến ngày 03/03 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 25/02 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 26/02 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 27/02 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ 5 28/02 Trực: 8h00: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền 15h00: Hội thảo Báo cáo…

Lịch công tác tuần thứ 25 từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

17/02/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 25 từ ngày 18/02 đến ngày 24/02 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 18/02 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh T.N.Anh, T.V.Quang, P.D.H.Bình đi công tác  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 3 19/02 Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Thứ 4 20/02 Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h30: Quyết toán kinh phí đã thực hiện trong năm…

51790130_2495021910511240_5497940343724703744_n

Ban giám hiệu trường chúc Tết cán bộ Trung tâm

12/02/2019

Vào ngày 11/02/2019, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã rất hân hạnh được đón các Đại diện Ban Giám Hiệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội đến chúc Tết. Kính chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và gặt hái…

Lịch công tác tuần thứ 24 từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019

10/02/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 24 từ ngày 11/02 đến ngày 17/02 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 11/02 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 8h45: Ban Giám hiệu xuống chúc Tết CEFD 9h30-11h: BGĐ sang chúc Tết Trung tâm khoa học dữ liệu (khoa Toán) Họp phòng NC&DV  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh  Họp phòng HC-TH Thứ 3 12/02…

Lịch công tác tuần thứ 22 từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019

28/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 22 từ ngày 28/01 đến ngày 03/02 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 28/01 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 29/01 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 30/01 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ 5 31/01 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ 6 01/02…

Lịch công tác tuần thứ 21 từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

21/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 21 từ ngày 21/01 đến ngày 27/01 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 21/01 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 9h00: GĐ làm việc với ứng cử viên Pháp xin Internship, Tầng 1 – Nhà Chuyên Đề (mời Huyền tham dự) 10h20: Họp toàn trung tâm tại P808-T5  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh…

Lịch công tác tuần thứ 20 từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

11/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 20 từ ngày 14/01 đến ngày 20/01 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 14/01 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh T.N.Anh, P.D.H.Bình, T.V.Quang đi công tác đến 20/01  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 15/01 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 16/01 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ 5…

Lịch công tác tuần thứ 19 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019

07/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 19 từ ngày 07/01 đến ngày 13/01 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 07/01 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh GĐ T.N.Anh đi công tác Phú Yên đến ngày 09/01/2019  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 08/01 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 09/01 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình…

IMG_0918

Nghiệm thu nhiệm vụ “Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó”

02/01/2019

Ngày 25 tháng 12 năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế…