Thông báo

Lịch công tác tuần thứ 13 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018

26/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 13 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 26/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh GĐ T.N.Anh đi công tác đến hết ngày 27/11 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 27/11 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 28/11 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ…

Lịch công tác tuần thứ 12 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2018

19/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 12 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 19/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh GĐ T.N.Anh đi công tác đến hết ngày 27/11 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 20/11 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 21/11 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ…

Lịch công tác tuần thứ 11 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018

11/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 11 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 12/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và…

Lịch công tác tuần thứ 10 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018

02/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 10 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 05/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 8h30 – 11h30: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án “Tăng…

Lịch công tác tuần thứ 09 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018

29/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 09 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 29/10 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 8h30 – 17h00: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án…

PA220946

Khóa đào tạo Kỹ năng Quản lý và giám sát các dự án

24/10/2018

Bắt đầu từ ngày 22/10/2018, Khóa đào tạo Kỹ năng Quản lý và giám sát các dự án (bao gồm cả các dự án về đào tạo và nghiên cứu khoa học) đã  bắt đầu với sự quan tâm và tham gia của đông đảo các cán bộ thuộc trường Đại học Khoa học Tự…

Lịch công tác tuần thứ 08 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018

21/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 08 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 22/10 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Giám đốc T.N.Anh đi công tác Đồng Hới đến hết ngày 23/10 8h00: Lễ Khai mạc khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh…

Lịch công tác tuần thứ 07 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018

14/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 07 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 15/10 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh T.N.Anh làm việc với RHD về dự án Coastal Hazard Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh T.N.Anh làm việc với RHD về dự án Coastal Hazard Thứ 3 16/10 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân);…

PA050877

Seminar cơ học thủy khí tháng 10

09/10/2018

Vào 15h00 ngày 05/10/2018, tại phòng hội thảo 301 T5 trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã tổ chức Seminar Cơ học Thủy khí với sự tham gia trình bày 02 giáo sư đến từ Nhật Bản và hơn…