Thông báo

Lịch công tác tuần thứ 21 từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

21/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 21 từ ngày 21/01 đến ngày 27/01 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 21/01 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 9h00: GĐ làm việc với ứng cử viên Pháp xin Internship, Tầng 1 – Nhà Chuyên Đề (mời Huyền tham dự) 10h20: Họp toàn trung tâm tại P808-T5  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh…

Lịch công tác tuần thứ 20 từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

11/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 20 từ ngày 14/01 đến ngày 20/01 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 14/01 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh T.N.Anh, P.D.H.Bình, T.V.Quang đi công tác đến 20/01  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 15/01 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 16/01 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ 5…

Lịch công tác tuần thứ 19 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019

07/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 19 từ ngày 07/01 đến ngày 13/01 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 07/01 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh GĐ T.N.Anh đi công tác Phú Yên đến ngày 09/01/2019  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 08/01 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 09/01 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình…

IMG_0918

Nghiệm thu nhiệm vụ “Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó”

02/01/2019

Ngày 25 tháng 12 năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế…

Lịch công tác tuần thứ 18 từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

02/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 18 từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01 năm 2019) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 31/12 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Thứ 3 01/01 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH Thứ 4 02/01 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình 9h00: Họp tiến độ dự án WB8 và  dự án XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU,…

Lịch công tác tuần thứ 17 từ ngày 24/12 đến ngày 30/12/2018

24/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 17 từ ngày 24/12 đến ngày 30/12 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 24/12 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 10h00: Họp nhóm báo cáo Mũi Tấn, Tầng 1 Nhà Chuyên Đề (T.N.Anh, Đ.Đức, Lộc) Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 12h30: T.N.Anh, K.N.Anh, Đ.Đức đi nghiệm thu dự án BĐKH Khánh Hoà (đến hết thứ…

IMG_2959

Tham vấn Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

20/12/2018

Vào 15h00 ngày 18/12, Đoàn cán bộ Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường dẫn đầu là PGS. TS Trần Quang Đức – Phó Giám Đốc Trung tâm đã có buổi tham vấn, làm việc với Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Về phía Trung tâm dự báo Khí tượng…

Lịch công tác tuần thứ 16 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018

16/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 16 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 17/12 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 13h00: Họp giao ban toàn Trung tâm (P407-T3. Tất cả cán bộ Trung tâm tham dự) Thứ 3 18/12 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh 8h00: Họp tổ giám sát…

58fa72916a9a89c4d08b

Khóa học “Nâng cao kỹ năng viết báo và thuyết trình tại các hội thảo và hội nghị quốc tế cho các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ”

15/12/2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  phối hợp với Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) đã tổ chức thành công khóa học “Nâng cao kỹ năng viết báo và thuyết trình tại các hội thảo và hội nghị quốc tế cho các giảng…