Thông báo

IMG_0635

Báo cáo “Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó”

10/12/2018

Vào lúc 08h00 ngày 05 tháng 12 năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung “Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh…

Lịch công tác tuần thứ 15 từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018

09/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 15 từ ngày 10/12 đến ngày 16/12 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 10/12 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn “Nâng cao kỹ năng viết báo và thuyết trình tại các hội thảo và hội nghị quốc tế cho các giảng viên/nghiên…

Giay moi Living Lab_Chi_public_001

Chương trình Thạc sĩ phát triển bền vững của KU Leuven, vương quốc Bỉ

06/12/2018

  Nhân chuyến thăm và làm việc của hai Giáo sư Constanza Parra và Anton Van Rompaey phụ trách chương trình Thạc sĩ Phát triển bền vững của Đại học KU Leuven (Vương quốc Bỉ), Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN tổ chức “Workshop on Collaboration in the multi-displinary fieldworks (living…

Lịch công tác tuần thứ 14 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12/2018

03/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 14 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 03/12 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 04/12 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, N.K.N.Anh đi công tác Khánh Hòa đến hết ngày 05/12 Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 05/12 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình…

Lịch công tác tuần thứ 13 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018

26/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 13 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 26/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh GĐ T.N.Anh đi công tác đến hết ngày 27/11 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 27/11 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 28/11 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ…

Lịch công tác tuần thứ 12 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2018

19/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 12 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 19/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh GĐ T.N.Anh đi công tác đến hết ngày 27/11 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh Thứ 3 20/11 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh Thứ 4 21/11 Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Thứ…

Lịch công tác tuần thứ 11 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018

11/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 11 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 12/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và…

Lịch công tác tuần thứ 10 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018

02/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 10 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 05/11 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 8h30 – 11h30: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án “Tăng…

Lịch công tác tuần thứ 09 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018

29/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 09 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 29/10 Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh 8h30 – 17h00: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá các dự án (bao gồm các dự án nghiên cứu khoa học) Thuộc dự án…