Thông báo

Lịch công tác tuần thứ 03 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018

15/09/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 03 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 17/9 Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh Thầy N.M.Huấn đi công tác nước ngoài đến hết 21/9. 8h30: BGĐ và K.N.Anh học Nghị quyết, KTX Mễ Trì. 11h30: T.N.Anh, N.T.Kiên họp về tiến độ WB5. Trực: 13h30:L.V.Anh; N.T.Quỳnh 13h00: BGĐ và Trưởng…

Lịch công tác tuần thứ 02 từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2018

10/09/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 02 từ ngày 10/9 đến ngày 16/9 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 10/9 Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh Thầy T.Q.Đức đi công tác nước ngoài đến hết 15/9. Nhóm đi Hội thảo Ứng dụng phần mềm tại Indonesia đến hết 11/09 (Đ.Đ.Đức, T.T.Huyền, N.K.N.Anh, P.D.H.Bình) Trực: 13h30:L.V.Anh; N.T.Quỳnh Thứ 3 11/9 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh…

Lịch công tác tuần thứ 01 từ ngày 03/9 đến ngày 09/9/2018

04/09/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 01 từ ngày 03/9 đến ngày 09/9 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 03/9  Nghỉ bù Lễ Quốc khánh  Nghỉ bù Lễ Quốc khánh Thứ 3 04/9 Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh 8h00: Họp toàn trung tâm về việc rà soát và triển khai công tác đầu năm học (P.407…

BIN_3486

Dự án FCB: Thực địa Hà Tĩnh thị sát các công trình thủy lợi

31/08/2018

Vào 02 ngày 21 và 22 tháng 08, đoàn CEFD  đã tham gia chuyến đi thực địa khu vực tỉnh Hà Tĩnh, thị sát các công trình thủy lợi trên địa bàn. Chuyến đi nằm trong khuôn khổ tiểu dự án: “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về Quản lý…

Lịch công tác tuần thứ 51 từ ngày 27/8 đến ngày 02/9/2018

27/08/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 51 từ ngày 27/8 đến ngày 02/9 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 27/8  Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh 8h30: Họp với WB tại P.407-T3. (T.N.Anh, Huyền, Đình Đức tham gia) 10h: Họp với nhóm của Deltares về chuẩn bị gói thầu mới cho WB ở Khánh Hòa, P.808-T5, (T.N.Anh, Đ.Đức, V.Anh,…

Lịch công tác tuần thứ 50 từ ngày 20/8 đến ngày 26/8/2018

19/08/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 50 từ ngày 20/8 đến ngày 26/8 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 20/8  Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh Tổng kết khóa đào tạo về Quản lý tài nguyên nước thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh…

BIN_3260-2

KHAI MẠC KHÓA HỌC VỀ “CÔNG CỤ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHO QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” VÀ “HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ BỀN VỮNG SUDS”

15/08/2018

Vào ngày 13/08/2018, buổi khai mạc khóa học về “Hệ thống thoát nước đô thị bền vững SUDs” và “Công cụ hỗ trợ ra quyết định cho Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước trong bối cảnh Biến đổi khí hậu” do trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội…

Lịch công tác tuần thứ 49 từ ngày 13/8 đến ngày 19/8/2018

13/08/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Tuần thứ 49 từ ngày 13/8 đến ngày 19/8 năm 2018) Ngày SÁNG CHIỀU Thứ 2 13/8  Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh 8h30: Khai mạc lớp đào tạo về Quản lý tài nguyên nước thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối…