Đa phương tiện

  1. Các hoạt động công đoàn của CEFD
  • Tổ chức dã ngoại kết hợp với thăm hỏi gia đình các cán bộ CEFD thường niên theo quý (thăm gia đình cán bộ Đ.Đ.Đức)
IMG_0148 (1)
Khai xuân đầu năm lễ chùa Bích Động, Bắc Giang (15/01/2015)
  • Các hoạt động khác của CEFD (tổ chức sinh nhật) cho các cán bộ

IMG_1086

IMG_1105
Tổ chức sinh nhật các cán bộ (Dung – Hoàn – L.T. Anh)
20160307_120629(0)
Tổ chức nhân ngày 8/3 cho cán bộ Nữ trung tâm CEFD
IMG_8777
Tổ chức dã ngoại đầu xuân cho các cán bộ CEFD tại LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC – Đồng Mô – Ba Vì