Thư viện bài giảng

Hinhanh_TK1

Video

06/09/2015

Đang cập nhật

Nghiencuukhoahoc_M

Ấn phẩm

19/08/2015

Thống kê và cập nhật một số giáo trình do các cán bộ giảng dạy của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học biên soạn và biên dịch, dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng như các đối tượng quan tâm khác….

GIS

Tài liệu và Phần mềm

18/08/2015

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, CEFD tổng hợp 1 số chương trình, mô hình, phần mềm trong lĩnh vực nghiên cứu. MÔ HÌNH TOÁN THỦY ĐỘNG LỰC: Bộ mô hình MIKE: MIKE ZERO (MIKE 11, MIKE 21, SHE) ver 2014 (32bit); MIKE ZERO (MIKE 11, MIKE 21, SHE) ver 2014 (64bit); MIKE URBAN…

first1

Đa phương tiện

17/08/2015

Các hoạt động công đoàn của CEFD Tổ chức dã ngoại kết hợp với thăm hỏi gia đình các cán bộ CEFD thường niên theo quý (thăm gia đình cán bộ Đ.Đ.Đức) Các hoạt động khác của CEFD (tổ chức sinh nhật) cho các cán bộ