Đào tạo

P1000689

Hợp tác khoa học

07/03/2016

Ngày 26/3/2014, đoàn Giáo Sư của trường Hokkaido đã đến thăm và làm việc với Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học. Đoàn làm việc gồm có GS. Yukihiro Takahashi (lĩnh vực vật lý khí quyển), GS. Hiroshi Kawamura (lĩnh vực địa chất, phụ trách hợp tác quốc tế) , GS. Masaaki K….