Vẻ đẹp biển Việt Nam qua con mắt của cán bộ khảo sát biển

Hình ảnh của các bãi biển Việt Nam qua con mắt của cán bộ Trung tâm