Về việc tham gia Hội chợ Techmart năm 2016

BAN GIÁM ĐỐC

Phòng Hành chính – Tổng hợp: Thông báo về việc tham gia Hội chợ Techmart Hà Nội năm 2016, diễn ra từ (NGÀY 29/9 ĐẾN HẾT NGÀY 01/10/2016).

Trung tâm có cử 01 cán bộ tham gia giới thiệu sản phẩm của đơn vị về các đề tài, dự án đã thực hiện và lĩnh vực hiện nay đơn vị đang ưu tiên triển khai. Mong muốn được giao lưu hợp tác với các đối tác khác nhằm nâng cao cũng như trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực khoa học….đặc biệt là (Khí tượng, Thủy văn – Hải dương học; Biến đổi khí hậu….)