Trong khuôn khổ gói thầu, thành viên đứng đầu liên danh là Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Center for Environmental Fluid Dynamics – CEFD). CEFD nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực: Nghiên cứu và triển khai các đề tài, dự án KH&CN về động lực học thủy khí, môi trường. Bên cạnh đó, CEFD cũng cung cấp các dịch vụ KH&CN: Tư vấn, điều tra, đánh giá tài nguyên, mô hình hóa hệ thống môi trường không khí và nước, biến đổi toàn cầu; Đánh giá tác động, cảnh báo và dự báo môi trường và khả năng ứng phó cho từng quy mô lãnh thổ; Tổ chức, thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng trong các lĩnh vực khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và BĐKH. Sau gần 20 năm hoạt động, CEFD đã xây dựng một thương hiệu vững mạnh tại Việt Nam và trong khu vực trong các lĩnh vực động lực học thủy khí môi trường, mô hình thủy động lực học, khí tượng thủy văn, công trình cửa sông, ven biển, các lĩnh vực về tài nguyên nước liên quan đến việc phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu thông qua việc thực hiện nhiều dự án. CEFD đã tích cực tham gia vào các dự án được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế và chính phủ (WB, DANIDA, UNDP, Bộ NN & PTNT, GFDRR, Bộ TN & MT, và UBND cấp tỉnh). CEFD có lợi thế vượt trội trong việc sử dụng các công nghệ trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và cơ sở hạ tầng trong sông và vùng ven biển như phần mềm Mike (11, 21 FM), Delft3D, SMS POM, ROMS, ECOMSED,... mô hình dự báo thời tiết và khí hậu như WRF, RAMS, RegCM,…

Thành viên liên danh thứ hai là Công ty TNHH Tư Vấn Trường Đại Học Thủy Lợi. Công ty có khả năng Thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng; Thiết kế xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình; Quy hoạch phát triển, quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước ở các lưu vực sông và các vùng kinh tế trọng điểm trong phạm vi toàn quốc; Quy hoạch phòng chống thiên tai; Quy hoạch xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng; … Trong quá trình hoạt động, công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian số webgis; Xây dựng tập Atlas bản đồ cho15 tỉnh miền núi phía Bắc; Mô tả các quy định pháp lý về môi trường củachính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới (WB) đối với dự án; Mô tả các hiện trạng môi trường ở vùng dự án, sử dụng phương pháp tiếp cận lưu vực sông, những nơi có thể; Tiến hành đánh giá sơ bộ tác động môi trường tiềm ẩn của dự án theo các hạng mục đầu tư của dự án gây ra; Tiến hành đánh giá môi trường vùng (REA); Thiết lập khung quản lý môi trường xã hội của dự án (ESMF); Thực hiện đánh giá tính dễ bị tổn thương với BĐKH (CCVA); Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (CCAP); và nhiều công việc khác. EWATER hoạt động trong các lĩnh vực sau: Tư vấn trong các hoạt động về tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu. Lập bản đồ tài nguyên nước, xây dựng mô hình toán, vật lý diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước. Khảo sát, đo đạc địa hình, bản đồ. Đo đạc các thông số môi trường, dịch vụ quan trắc môi trường.

Thành viên liên danh thứ ba là Công Ty TNHH Tư Vấn Tài nguyên nước và Môi trường Minh Long (Ewater). EWATER hoạt động trong các lĩnh vực sau: Tư vấn trong các hoạt động về tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu. Lập bản đồ tài nguyên nước, xây dựng mô hình toán, vật lý diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước. Khảo sát, đo đạc địa hình, bản đồ. Đo đạc các thông số môi trường, dịch vụ quan trắc môi trường. EWATER đã thực hiện một số dự án liên quan đến kiểm soát lũ lụt, chất lượng nước và xây dựng các mô hình toán. Một số dự án điển hình gần đây như sau: (i) Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) cho lưu vực sông Sesan và Srepok (Mekong), 2018. (2) Nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu đến ngập lụt; xây dựng chiến lược tích hợp để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó ngập lụt; nâng cao năng lực quan trắc, dự báo ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh, 2017. Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại lưu vực sông Đồng Nai”, 2017. Dự án Waterpoint “Rà soát các thiết kế, xây dựng ý tưởng, thiết kế cơ sở và vận hành hệ thống kênh”, 2019.

Một số Link bài viết nổi bật: 

1. Hội thảo khởi động

2. Hội thảo tổng kết gói thầu

3. Hội thảo tổng kết hợp phần