Các dự án hợp tác quốc tế

Ngày 12/10/2014. Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường – Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQGHN và Ban Quản lý dự án hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm”  thuộc Dự án Quản lý thiên tai ở Việt Nam (WB5) (PMO)/Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (NHMS). Đã tiến hành ký kết hợp đồng “C2-DV1 thuộc Dự án “Tích hợp Hệ thống và Hỗ trợ Kỹ thuật tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm ở Việt Nam”, Vn-Haz/WB5”. Về Tích hợp Hệ thống và Hỗ trợ Kỹ thuật tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm ở Việt Nam. Do giám đốc PGS.TS. Trần Ngọc Anh (làm điều phối viên) trực tiếp tại Việt Nam.

DHQGHNViệc ký kết diễn ra tốt đẹp, các bên đã đồng ý và đề nghị Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường làm đại diện phía Việt Nam và chịu trách nhiệm sử dụng nguồn vốn bằng tiền “vnd”./.