Tin tức hoạt động

P9250021

Lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G04

27/09/2018

Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2018, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã tổ chức Lễ đóng thầu và mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G04 “Xây dựng, chuyển giao hệ thống CSDL khí tượng thủy văn hải văn và môi trường biển và hệ thống cung cấp dịch vụ thời gian thực” thuộc Tiểu dự án:…

Quyết định số 101/QĐ-TTĐLHTKMT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân Gói thầu số FIRST/2a/CEFD/C01

21/09/2018

Ngày 25 tháng 05 năm 2018, Giám đốc Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTĐLHTKMT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân Gói thầu số FIRST/2a/CEFD/C01 “Thuê chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ xây dựng các phương án nâng…

1

Lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G01

10/07/2018

Sáng ngày 09 tháng 7 năm 2018, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã tổ chức Lễ đóng thầu và mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G01 “Mua sắm trang thiết bị radar di động phục vụ quan trắc gió, sóng và dòng chảy bề mặt” thuộc Tiểu dự án: “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô…

2

Lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G03

17/06/2018

Vào lúc 9h30 ngày 11/6/2018 Tại Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường tiến hành Lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G03 “Cung cấp hệ thống lưu trữ và tính toán hiệu năng cao thuộc Tiểu dự án: Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn…

F2

Làm việc BAN QUẢN LÝ Dự án FIRST

23/05/2018

Ngày 21/05/2018. Tiểu Ban Quản lý Dự án FIRST của Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN) đã có buổi làm việc với Ban quản lý Dự án FIRST về việc xác định khối lượng hoàn thành của Tiểu dự án “HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG…