Tin tức hoạt động

2

Lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G03

17/06/2018

Vào lúc 9h30 ngày 11/6/2018 Tại Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường tiến hành Lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G03 “Cung cấp hệ thống lưu trữ và tính toán hiệu năng cao thuộc Tiểu dự án: Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn…

F2

Làm việc BAN QUẢN LÝ Dự án FIRST

23/05/2018

Ngày 21/05/2018. Tiểu Ban Quản lý Dự án FIRST của Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN) đã có buổi làm việc với Ban quản lý Dự án FIRST về việc xác định khối lượng hoàn thành của Tiểu dự án “HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG…

IMG_0907

Làm việc với BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN FIRST và WB

21/09/2017

Ngày 20/9/2017, Tiểu ban quản lý dự án First (Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường) đã có buổi làm việc với BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN FIRST và WB tại văn phòng Tiểu dự án. Về phía Tiểu ban dự án: PGS.TS. Trần Ngọc Anh (Giám đốc); PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn (Phó giám…

IMG_1364

Làm việc với TRUNG TÂM TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO

20/09/2017

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN đã làm việc và trao đổi về xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho cơ sở dữ liệu CEFD: Với nội dung thực hiện 1 hợp phần trong dự án First nhăm hoàn thành CSDL phục vụ hồ sơ đấu thầu. Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường…