Tin tức hoạt động

IMG_0907

Làm việc với BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN FIRST và WB

21/09/2017

Ngày 20/9/2017, Tiểu ban quản lý dự án First (Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường) đã có buổi làm việc với BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN FIRST và WB tại văn phòng Tiểu dự án. Về phía Tiểu ban dự án: PGS.TS. Trần Ngọc Anh (Giám đốc); PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn (Phó giám…

IMG_1364

Làm việc với TRUNG TÂM TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO

20/09/2017

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN đã làm việc và trao đổi về xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho cơ sở dữ liệu CEFD: Với nội dung thực hiện 1 hợp phần trong dự án First nhăm hoàn thành CSDL phục vụ hồ sơ đấu thầu. Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường…