Thông tin cá nhân

Họ tên: Lê Thị Tuyết Anh

Năm sinh: 11/11/1984

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Hà Nội

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: ltanh1111@gmail.com

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

Đào tạo đại học              : Kỹ sư

Chuyên ngành                   : Thủy văn và Môi trường

Nơi đào tạo                         : Đại học Thủy Lợi, Hà Nội, Việt Nam

Thời gian đào tạo              : Chính quy 5 năm (2002-2007)

Tên đồ án tốt nghiệp         : Áp dụng mô hình MIKE 11 tính toán xâm nhập mặn vùng cửa sông Hồng – Thái Bình trong thời gian mùa kiệt.

Đào tạo sau đại học : Thạc sỹ Khoa học

Chuyên ngành                  : Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên

Nơi đào tạo                       : Đại học Mahidol – Thái Lan

Thời gian đào tạo             : Chính quy 2 năm (6/2009-6/2011)

Tên đồ án tốt nghiệp       : Áp dụng mô hình vận chuyển chất tan một chiều (OTIS) tính toán lượng Nitơ lưu trữ ở tầng mặt trong kênh ở vùng nhiệt đới, Thái Lan.

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

 • 2/8/2010 – 14/8/2010 : Khóa học ngắn hạn quốc tế về Quản lý vùng đất ngập nước ở khu vực nhiệt đới, Khoa Môi trường, Đại học Mahidol, Thái Lan.
Kinh nghiệm công tác
 • 7/2015 – nay là cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường và đồng thời là phiên dịch viên cho dự án “Tích hợp Hệ thống và Hỗ trợ Kỹ thuật Tăng cường Hệ thống Dự báo Thời tiết và Cảnh báo sớm ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
 • Từ 3/2012 đến 6/2015 là cán bộ thủy văn – môi trường, tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước AQUATIC, Hà Nội, Việt Nam.
 • Từ 10/2011 đến 2/2012 là nhân viên dự án ‘Hỗ trợ mạng lưới các tổ chức xã hội địa phương nâng cao năng lực lồng ghép môi trường vào các chương trình phát triển xã hộiSYNERGIES’ , Tổ chức nghiên cứu chuyển giao công nghệ (GRET) – Tổ chức phi chính phủ của Pháp, chi nhánh tại Hà Nội, Việt Nam.
 • 1/2010 đến 7/2011, là trợ lý nghiên cứu dự án tại Khoa Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Mahidol, Thái Lan.

Tham gia dự án “Nhận diện khu vực và xác định thời gian dòng chẩy ô nhiễm nitơ trên sông ThaChin, tỉnh Nakhorn Pathom, vùng trung tâm Thái Lan, và ứng dụng bơm thủy lực để cải thiện chất lượng nước

Vai trò trong dự án: Tham gia công tác thí nghiệm thủy văn, thủy lực trên kênh; phân tích hóa học chất lượng nước trong phòng thí nghiệm (phân tích Nitơ), chạy mô hình toán (OTIS) tính toán vận chuyển chất tan một chiều và tham gia viết bài báo khoa học cho dự án.

 • 6/2007 đến 6/2009 là cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Tư vấn Khí tượng, Thủy văn và Môi trường, Viện Khí tượng, Thủy văn và Môi trường, Việt Nam.
 • 2007-2008: tham gia cộng tác một số dự án thực hiện bởi Khoa Kỹ Thuật Bờ Biển, Đại học Thủy Lợi.

Tham gia phần tính toán thủy văn cho dự án “Ứng dụng mô hình MIKE 21 để đánh giá chế độ thủy văn, thủy lực trên hợp lưu của sông Quảng Huế  và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”.

Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
 • Kỹ năng chuyên môn
  • Có khả năng viết báo cáo tốt bằng tiếng việt và tiếng anh
  • Có khả năng phân tích chất lượng nước trong phòng thí nghiệm,
  • Có khả năng sử dụng các phần mềm về bản đồ như Mapinfo (tốt), phần mềm vẽ Auto Cad (ở mức độ cơ bản).
  • Các mô hình toán thủy văn, thủy lực, chất lượng nước đã sử dụng bao gồm HEC HMS, TANK, MIKE NAM, MIKE 11, MIKE BASIN, WBNM, MUSIC.
đề tài, dự án
STT Dự án/Đề tài tham gia Giai đoạn Vai trò Nhà tài trợ/đầu tư
1 Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng. 2008-2009 Tham gia xây dựng mô hình toán và viết báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)
2 Quy hoạch Tài nguyên nước lưu vực sông Cầu 2007-2008 Tham gia xây dựng mô hình toán và viết báo cáo Bộ TN&MT
3 Quy hoạch Tài nguyên nước vùng Kinh tế trọng điểm Nam bộ. 2007-2008 Tham gia viết báo cáo Bộ TN&MT
4 Quy hoạch Tài nguyên nước vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ. 2007-2008 Tham gia viết báo cáo Bộ TN&MT
5 Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá dòng chảy môi trường, ứng dụng cho hạ lưu sông Cầu. 2007-2008 Tham gia xây dựng mô hình toán và viết báo cáo Bộ TN&MT
6 Ứng dụng mô hình MIKE 21 để đánh giá chế độ thủy văn, thủy lực trên hợp lưu của sông Quảng Huế  và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. 2008 Tham gia xây dựng mô hình tính toán thủy văn Bộ Khoa học & Công Nghệ (KH&CN)
7 Phân tích ảnh hưởng của hồ Hòa Bình và Thác Bà vào chế độ dòng chảy ở hạ lưu hệ thống sông Hồng – Thái Bình. 2007 Tham gia xây dựng mô hình tính toán thủy văn, thủy lực Bộ KH&CN
Công Trình Công bố

Tiếng Việt

 1. Anh T.T. Lê, Trung, N.X., Hải. T.T.T., Chiến, D.D., Tùng. T.N., Hải. P.V., Thái. T.H. (2010). Ứng dụng mô hình MIKE BASIN tính toán cân bằng nước cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tạp chí Khí tượng và Thủy văn, Việt Nam, số 592, trang 10-21.
 2. Thục, T., Thái, T.H., Phong, L.V.V., Vân, T.T., Hải. P.V., Anh T.T. Le. (2009). Quy hoạch Tài nguyên nước lưu vực sông Cầu. Tạp chí Khí tượng và Thủy Văn, Việt Nam, số 578, trang 16-21.
 3. Anh T.T. Lê, Cát, V.M., Thái, T.H. (2008). Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở vùng cửa sông hồng trong mùa kiệt. Báo cáo thuyết trình và in trong tạp chí của Hội thảo khoa học Viện Khí tượng, Thủy văn và Môi trường, Hồ Chí Minh, Việt Nam, trang 5-12.
 4. Đào. P.T.A., Hằng. T.T.D., Hoai. N.T.T., Anh T.T. Lê, Hải. P.V. (2008). Tính toán dòng chảy môi trường sử dụng phương pháp chu vi ướt. Ứng dụng tính toán một số đoạn sông điển hình trên lưu vực sông Cầu, Việt Nam. In trong tạp chí của Hội thảo khoa học Viện Khí tượng, Thủy văn và Môi trường, Hồ Chí Minh, Việt Nam, trang 38 – 44.
 5. Thái, T.H., Vân.T.T., Tuấn. N.D., Hải.P.V., Tùng.N.T., Anh T.T. Lê. (2008). Quy hoạch tài nguyên nước cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. In trong tạp chí của Hội thảo khoa học Viện Khí tượng, Thủy văn và Môi trường, Hồ Chí Minh, Việt Nam, trang 169 – 182.

Tiếng Anh 

 1. Thuan D. Nguyen, Sinh T. Do, Hang T.Tran, Anh T.T. Le, Duong D. Bui (2015). Applicaton of WEAP Model in Forecasting Water Quality for Water Resources Protection Master Plan with the Pilot Study in Day River Basin. The 4th International Symposium & Exhibition on “Water security in a changing era”, VACI 2015. Hanoi, Vietnam, page 318-328.
 2. Anh T.T. Le, Tamao Kasahara, Varawoot Vudhivanich (2015). Ammonium Retention in A Small Nitrogen-Rich Lowland Tropical Stream in Central Thailand. Journal of Tropical Ecology, Cambridge Journal, England (submitted in July, 2015).
 3. Anh T.T. Le, Tamao Kasahara, Varawoot Vudhivanich (2011). In-Channel Nitrogen Retention in A Small Tropical Stream in Thachin River Basin, Central Thailand. Proceeding of Environment Asia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity”. Bangkok, Thailand, page 378-386. (paper and oral presentation)