Thông tin cá nhân

Họ tên: Phùng Quốc Trung

Năm sinh: 29/04/1994

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

Quê quán: Vĩnh Phúc

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: meohus@gmail.com

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Trình độ học vấn: Cử nhân

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức:

Ngoại ngữ:

Quá trình đào tạo
Kinh nghiệm công tác
Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
đề tài, dự án
Công Trình Công bố