Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20

Xin thông báo toàn văn nội dung: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CƠ HỌC THỦY KHÍ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 20.

CƠ QUAN TỔ CHỨC: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC: Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2017 tại TP. Cần Thơ.

 

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ BÁO CÁO

 

15/3 – 31/5: Đăng ký tham dự Hội nghị; Nộp file báo cáo tóm tắt bằng hai thứ tiếng Anh và Việt; Đăng ký tham quan du lịch.

15/5 – 15/6: Nộp file báo cáo toàn văn. Bài toàn văn được soạn theo mẫu đăng trên website của Hội nghị (http://vncfm.ac.vn/). Những bài báo không nộp toàn văn đúng hạn sẽ không được mời báo cáo tại hội nghị.

15/6 – 15/7:  Gửi giấy mời tham dự hội nghị.

¤ Hội nghị phí: Mỗi đại biểu tham dự sẽ nộp Hội nghị phí 500.000 đ/người (bao gồm tài liệu, văn phòng phẩm, các bữa ăn tại Hội nghị). Sinh viên nộp Hội nghị phí 400.000 đ/người.

 

¤ Phí phản biện và in bài: 300.000 đ/bài (Mỗi tác giả chính sẽ được nhận 01 quyển Tuyển tập Hội nghị. Không trả lại tiền cho bài báo không đủ tiêu chuẩn đăng).

 

¤ Nội dung Hội nghị: Các vấn đề động lực học sông-biển, cơ học thủy khí công nghiệp, phòng chống thiên tai, môi trường, quản lý, khai thác và sử dụng nguồn nước,… là các nội dung quan tâm của Hội nghị. Khuyến khích các công trình liên quan đến Đồng bằng Sông Cửu Long.

 

Đính kèm nội dung file thông báo: (1_Thongbaoso1_2017)

(Tin và bài nhóm CEFD)