Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2017 – An ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu”

Phòng Nghiên cứu dịch vụ: Gửi thông báo vềHội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2017 – An ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu” file đính kèm

Thong bao so 2 Thong bao so 2