Lịch công tác tuần thứ 03 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 03 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

17/9

Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

Thầy N.M.Huấn đi công tác nước ngoài đến hết 21/9.

8h30: BGĐ và K.N.Anh học Nghị quyết, KTX Mễ Trì.

11h30: T.N.Anh, N.T.Kiên họp về tiến độ WB5.

Trực: 13h30:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

13h00: BGĐ và Trưởng phòng NC&DV, HC-TH họp về tuyển dụng, V.Anh tham dự cùng, Tầng 1 Nhà Chuyên Đề. Họp BGĐ và các TP về chế độ lương.

15h00: T.N.Anh, N.T.Kiên họp với PMO về tiến độ WB5.

17h30: T.N.Anh làm việc với PGS. Hoàng Long, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Thứ 3

18/9

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

Thứ 4

19/9

Trực: 8h00:Tr.V.Quang; N.T.Quỳnh

8h30: Họp BQL Tiểu dự án FIRST-CEFD (T.N.Anh, T.Q.Đức, Đ.Đ.Đức, Trần Thị Thanh Tân), Tầng 1 Nhà Chuyên đề.

10h00: T.N.Anh và Ngân, tham gia họp và chấm thầu FCB.

Trực: 13h30: Tr.V.QuangN.T.Quỳnh

Thứ 5

20/9

Trực: 8h00:Tr.Đ.TrungP.D.H.Bình

8h30: Họp với BQLDA FIRST v/v kiểm tra thực hiện công tác quản lý tài chính và chứng từ kế toán tại đơn vị; tại P.301-T1. (Ban QLTDA FIRST-CEFD và các CB liên quan tham gia).

Trực: 13h30:Tr.Đ.TrungP.D.H.Bình

18h00: T.N.Anh, N.T.Kiên, họp trực tuyến với WB5 tại phòng họp Đà Lạt, trụ sở WB.

Thứ 6

21/9

Trực: 8h00: L.V.Anh; T.T.Huyền

10h00: T.N.Anh, Đ.Đức họp với PGS. Quốc Anh – khoa Toán về đề tài Viện Toán cao cấp.
Trực: 13h30: L.V.Anh; T.T.Huyền

14h00: Họp BGĐ về triển khai FIRST.

Thứ 7

22/9

 Trực dự báo lũ  Trực dự báo lũ
C.Nhật

23/9

 Trực dự báo lũ  Trực dự báo lũ

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;